Sunumlar

Oda Sunumları

– TMMOB Elektrik ve Makina Mühendisleri Odası tarafından düzenlenen   5. İzmir Rüzgâr Sempozyumu Açılış Konferansı’nda MMO Enerji Çalışma Grubu Başkanı Oğuz Türkyılmaz’ın sunduğu “TÜRKİYE ENERJİDE NEREYE GİDİYOR RÜZGAR NE YÖNE ESİYOR” başlıklı Sunum (3-5 Ekim 2019)

– MMO Enerji Çalışma Grubu Başkanı Oğuz Türkyılmaz’ın, Aydın’da yapılan “BÜYÜK MENDERES  HAVZASINDAJEOTERMAL ENERJİ SANTRAL GERÇEĞİ ÇALIŞTAYI”nda yaptığı “TÜRKİYE ENERJİ POLİTİKALARI VE JEOTERMAL ELEKTRİK SANTRALLARI” başlıklı konuşmasına esas Sunum (12 Ekim 2019)

– Türkiye Enerji Görünümü_2019_Sunumu_(MMO Enerji Çalışma Grubu Haziran 2019)

– MMO İstanbul Şube’de Yapılan Sunum (17.5.2019)

– Türkiye Enerji Görünümü_2019_Sunumu_(MMO Enerji Çalışma Grubu 09.04.2019)

– Enerjide Çukurova Bölgesinde Olmayan Planlama TMMOB 11. Enerji Sempozyumu Adana (Şayende Yılmaz 16-12-2017)

 – Kentler ve Anadolu’ya Yeniden Yerleşmek TMMOB 11. Enerji Sempozyumu Adana (Dr. Serdar Şahinkaya E. Öğretim Üyesi SBF  14 Aralık 2017)

– Kömür Yakan Santraller Yapısı Çevresel Etkileri EMO Denizli (Orhan Aytac 22.12.2018)

Rüzgar Santralleri Ve YEKA EMO-MMO İzmir 4.İzmir Rüzgar Sempozyumu (Orhan Aytaç 28.09.2017)

Santraller Verimli Kullanılıyor Mu MMO Kocaeli 4. Enerji Verimliliği Kongresi 2017 (Orhan Aytaç 14.10.2017)

– Termik Santraller Ve Lapseki Biga Yoğunlaşması  EEMKON 2017 (Şayende Yılmaz Orhan Aytaç 18.11.2017)

Termik Santral Yoğunlaşması TMMOB 11.Enerji Sempozyumu Adana (Orhan Aytaç 14.12.2017)

Türkiye Ve Trakyada Elektrik Kaynaklar MMO Genel Merkez  Çorlu (Orhan Aytaç 24.12.2016)

Türkiye Enerji Görünümü_2018_Sunumu_(MMO Enerji Çalışma Grubu 12.04.2018)

-Mühendis ve Makina Güncel: ŞUBAT 2018 – SAYI: 14

Dergide yer alan Oğuz Türkyılmaz röportajından kesitleri buradan izleyebilirsiniz.

Oğuz TÜRKYILMAZ Röportaji

Diğer Sunumlar

Ülkemizde Elektrik ve Doğal Gaz Fiyatlarının 2018’de Değişimi – Erişebilirlik ve Katlanabilirlik Paneli 
ODTÜ Mezunları Derneği 02.03.2019 

Nükleer Enerjide Yaşanan Gelişmeler ve Hukuksal Boyutu Paneli

ODTÜ Mezunları Derneği  19.01.2019

Nükleer Enerji ve Nükleer Santrallar (Doç. Dr. Şule Ergün,Hacettepe Üniv. Enerji Müh.Bl. Öğrt.Üyesi,Nükleer Mühendisler Derneği Y.K.Üyesi)

– Nükleer Güvenlik ve Mevzuat (Dr.Serhat Alten,TAEK Nükleer Güvenlik Daire Başkanı)

Nükleer Güç Santralları Türkiye İçin Gerekli Midir ? (N.Bülent Damar,TMMOB Elektrik Müh. Odası E. Bşk ,ODTÜ MD Enerji Kom. Üyesi,)

Nükleer Santral Projelerin Hukuksal Boyutu (Nurten Çağlar Yakış, Avukat)

Türkiye’de Yapımı Süren ve Planlanan Nükleer Santraller  (Fuat Tiniş, Makina Y.Mühendisi,ODTÜ Mezunlar Derneği Enerji Komisyonu Üyesi)


Elektrik Depolama Sistemlerinin Şebeke Entegrasyonu ve Gelecek Vizyonu ODTÜ MD Enerji Komisyonunda Sunum (Dr. Fazıl Kaytez  Elektrik Elektronik Y. Müh. ETBK-EİGM Enerji Politikaları ve Teknoloji Daire Başkanlığı 26.02.2019)

– Kömür Yakan Santral Salımları ODTÜ MD Enerji Komisyonunda Sunum (Orhan Aytaç  MMO Enerji Çalışma Grubu Üyesi, ODTÜ MD Enerji Komisyonu Üyesi 11.12.2018)

Kamu Yönetimi, Qua Vadimus  21 Yüzyıl İçin Planlama 2018 Güz Konferansları UMAG  (Dr. Ozan Zengin Öğretim Üyesi SBF 8.12.2018 )

-Türkiye Rüzgar Enerjisinde Gelişmeler TUREB Türkiye Rüzgar Enerjisi Birliği (Mustafa  Serdar Ataseven Yönetim Kurulu Başkanı 13 .11.2018)

– Türkiye Güneş Enerjisi Sektöründe Gelişen Yaşanan Gelişmeler ve Fırsatlar GÜNDER Uluslar Arası Güneş Enerjisi Topluluğu Türkiye Bölümü (Kutay Kaleli Yönetim Kurulu Başkanı  09.10.2018)

– TÜİK İstatistiklerine Göre AR-GE’de Son Durum ODTÜ MD Enerji Komisyonunda Sunum (Erdinç Tezcan Makina Y Mühendisi ODTÜ MD Enerji Komisyonu Dönem Başkanı Kasım 2018)

-Yenilenebilir Enerji Üretim Kooperatifleri T.C. Ticaret Bakanlığı Kooperatifçilik Genel Müdürlüğü (EKİM 2018)