Sunumlar

Oda ve TMMOB Sunumları

Türkiye Enerji Görünümü 2023 Sunumu

– Türkiye Enerji Görünümü Mayıs 2022 Sunumu (MMO Enerji Çalışma Grubu)

– AB’nin Yeşil Mutabakat Programı ya da ABD’de Yeşil Rüzgarlar Kaç Kuvvetinde Eser (21.Yüzyıl İçin Planlama  Grubunun  Etkinliği – 22.5.2021) (Oğuz Türkyılmaz)

– Yükselen Enerji Fiyatları, Artan Enerji Yoksulluğu ve Resmin Görünmeyen Yüzü: “Özel Şirketlere Güzel Destekler” (Türkiye’nin Enerji Yoksulluğu Sempozyumu: KHAS Enerji ve Sürdürülebilir Kalkınma Merkezi- 30.04.2021) (Oğuz Türkyılmaz)

– Dünya’da ve Türkiye’de Enerjinin Görünümü 2021 (Türkiye Bilişim Derneği İnsan ve Teknoloji Etkinlikleri – 27 Nisan 2021) (Orhan Aytaç)

– Türkiye Enerji Görünümü Nisan 2021 Sunumu (MMO Enerji Çalışma Grubu)

-Kömür Yakıtlı Santrallar; Çevresel Etkileri, Ülkemizdeki Durum, Geleceğe Bakış (TMMOB Maden Mühendisleri Odası Kömür ve Enerji Çalıştayı – 20 Şubat 2021) (Orhan Aytaç)

– 2021 Enerjide Yurttaşlara Neler Getiriyor Sunumu (Oğuz Türkyılmaz, Orhan Aytaç, Olgun Sakarya) (14 Ocak 2021)

– NÜKLEER GÜÇ SANTRALARI VE SİNOP NGS  ÇED RAPORU KABULÜ ÜZERİNE KISA BİR DEĞERLENDİRME (Nedim Bülent Damar) (20 Ekim 2020)
– TMMOB’nin  Sinop NGS ÇED Raporu İptal Dava Dilekçesi
– TMMOB SİNOP NÜKLEER GÜÇ SANTRALİ PROJESİ ÇED OLUMLU RAPORUNA DAVA AÇTI
– Sinop NGS ÇED Raporunun İptali İçin Sinop ve Ayancık Belediyeleri, Sinop’lu Yurttaşlar, Yerel Kuruluşlar, TTB, KESK, TMMOB’ye bağlı EMO, JMO, Mete.MalzMo ve ŞPO Tarafından Açılan Dava Dilekçesi

– Türkiye Enerji Görünümü 2020 Sunumu (MMO Enerji Çalışma Grubu Mayıs 2020)

– Oda Enerji Çalışma Grubu Başkanı Oğuz Türkyılmaz’ın, TMMOB Kamucu Politikalar Çalıştayına sunduğu “ENERJİDE TOPLUM ÇIKARLARI İÇİN KAMUCU PLANLAMA, YATIRIM, ÜRETİM, DENETİM POLİTİKALARI VE UYGULAMALARI “ başlıklı bildiri (22-23 Kasım 2019)

– MMO Enerji Çalışma Grubu Başkanı Oğuz Türkyılmaz’ın, 8. Güneş Enerjisi Sistemleri Sempozyumu’nda yaptığı Türkiye Enerji’de Nereye Gidiyor? Sunumu (8-9 Kasım 2019)

– 8. Güneş Enerjisi Sistemleri Sempozyumu’nda Bülent Damar’ın yaptığı Enerjide Güncel Gelişmeler ve Mersin sunumu (9 Kasım 2019)

MMO Enerji Çalışma Grubu üyesi Orhan Aytaç’ın, V. Enerji Verimliliği Kongresi ve Sergisi’nde yaptığı “Çevreyi Kirletme Hakkı Devam Ediyor! Kömür Yakıtlı Termik Santrallerin Baca Gazında İzin Verilen Toz, Sox Ve Nox Salım Sınır Değerleri, Ülkemizdeki Santrallerdeki Arıtma Tesislerinin Güncel Durumu” başlıklı sunumu (19 Ekim 2019)

– MMO Enerji Çalışma Grubu üyesi Orhan Aytaç’ın, V. Enerji Verimliliği Kongresi ve Sergisi’nde yaptığı Türkiye Enerji Görünümü 2019 sunumu (18 Ekim 2019)

– TMMOB Elektrik ve Makina Mühendisleri Odası tarafından düzenlenen   5. İzmir Rüzgâr Sempozyumu Açılış Konferansı’nda MMO Enerji Çalışma Grubu Başkanı Oğuz Türkyılmaz’ın sunduğu “TÜRKİYE ENERJİDE NEREYE GİDİYOR RÜZGAR NE YÖNE ESİYOR” başlıklı Sunum (3-5 Ekim 2019)

– TMMOB Elektrik ve Makina Mühendisleri Odası tarafından düzenlenen 5. İzmir Rüzgâr Sempozyumunda EMO İzmir Şube adına Mahir Ulutaş tarafından sunulan bildiri (3-5 Ekim 2019)

– MMO Enerji Çalışma Grubu Başkanı Oğuz Türkyılmaz’ın, Aydın’da yapılan “BÜYÜK MENDERES  HAVZASINDAJEOTERMAL ENERJİ SANTRAL GERÇEĞİ ÇALIŞTAYI”nda yaptığı “TÜRKİYE ENERJİ POLİTİKALARI VE JEOTERMAL ELEKTRİK SANTRALLARI” başlıklı konuşmasına esas Sunum (12 Ekim 2019)

– Türkiye Enerji Görünümü_2019_Sunumu_(MMO Enerji Çalışma Grubu Haziran 2019)

– MMO İstanbul Şube’de Yapılan Sunum (17.5.2019)

– Türkiye Enerji Görünümü_2019_Sunumu_(MMO Enerji Çalışma Grubu 09.04.2019)

– Enerjide Çukurova Bölgesinde Olmayan Planlama TMMOB 11. Enerji Sempozyumu Adana (Şayende Yılmaz 16-12-2017)

 – Kentler ve Anadolu’ya Yeniden Yerleşmek TMMOB 11. Enerji Sempozyumu Adana (Dr. Serdar Şahinkaya E. Öğretim Üyesi SBF  14 Aralık 2017)

– Kömür Yakan Santraller Yapısı Çevresel Etkileri EMO Denizli (Orhan Aytac 22.12.2018)

Rüzgar Santralleri Ve YEKA EMO-MMO İzmir 4.İzmir Rüzgar Sempozyumu (Orhan Aytaç 28.09.2017)

Santraller Verimli Kullanılıyor Mu MMO Kocaeli 4. Enerji Verimliliği Kongresi 2017 (Orhan Aytaç 14.10.2017)

– Termik Santraller Ve Lapseki Biga Yoğunlaşması  EEMKON 2017 (Şayende Yılmaz Orhan Aytaç 18.11.2017)

Termik Santral Yoğunlaşması TMMOB 11.Enerji Sempozyumu Adana (Orhan Aytaç 14.12.2017)

Türkiye Ve Trakyada Elektrik Kaynaklar MMO Genel Merkez  Çorlu (Orhan Aytaç 24.12.2016)

Türkiye Enerji Görünümü_2018_Sunumu_(MMO Enerji Çalışma Grubu 12.04.2018)

-Mühendis ve Makina Güncel: ŞUBAT 2018 – SAYI: 14

Dergide yer alan Oğuz Türkyılmaz röportajından kesitleri buradan izleyebilirsiniz.

Diğer Sunumlar

-İklim Değişimi ve Petrolün Geleceği Sunumu (Murat Keçe / 25 Mayıs 2021)

-Erdinç Özen’in “AVRUPA BİRLİĞİ YEŞİL MUTABAKATI” sunumu )ODTÜ MD Enerji Komisyonu Toplantısı / 22.12.2020)

– Prof. Dr.Oğuz Uzol’un  “Rüzgar Enerjisi, Rüzgar Türbin Teknolojileri ve ODTÜ RÜZGEM” konulu sunumu (8 Aralık 2020 tarihinde ODTÜ Mezunar Derneği Enerji Komisyonu’nun uzaktan katılımlı toplantısında yaptığı sunum)

– TEDAŞ Eski Genel Müdürü, Elektrik Mühendisi  O. Nuri Doğan’ın 
hazırladığı  Elektrik Sektörü 2019 Özet Sonuç Raporu

– Türkiye Rüzgâr Enerjisi Birliği (TÜREB) Sunumu (28 Ocak 2020)

16. Ulusal Sosyal Bilimler Kongresi -Enerji Oturumu
ODTÜ Kongre Merkezi 27.11.2019

Ülkemizde Elektrik ve Doğal Gaz Fiyatlarının 2018’de Değişimi – Erişebilirlik ve Katlanabilirlik Paneli 
ODTÜ Mezunları Derneği 02.03.2019 

Nükleer Enerjide Yaşanan Gelişmeler ve Hukuksal Boyutu Paneli

ODTÜ Mezunları Derneği  19.01.2019

Nükleer Enerji ve Nükleer Santrallar (Doç. Dr. Şule Ergün,Hacettepe Üniv. Enerji Müh.Bl. Öğrt.Üyesi,Nükleer Mühendisler Derneği Y.K.Üyesi)

– Nükleer Güvenlik ve Mevzuat (Dr.Serhat Alten,TAEK Nükleer Güvenlik Daire Başkanı)

Nükleer Güç Santralları Türkiye İçin Gerekli Midir ? (N.Bülent Damar,TMMOB Elektrik Müh. Odası E. Bşk ,ODTÜ MD Enerji Kom. Üyesi,)

Nükleer Santral Projelerin Hukuksal Boyutu (Nurten Çağlar Yakış, Avukat)

Türkiye’de Yapımı Süren ve Planlanan Nükleer Santraller  (Fuat Tiniş, Makina Y.Mühendisi,ODTÜ Mezunlar Derneği Enerji Komisyonu Üyesi)


Elektrik Depolama Sistemlerinin Şebeke Entegrasyonu ve Gelecek Vizyonu ODTÜ MD Enerji Komisyonunda Sunum (Dr. Fazıl Kaytez  Elektrik Elektronik Y. Müh. ETBK-EİGM Enerji Politikaları ve Teknoloji Daire Başkanlığı 26.02.2019)

– Kömür Yakan Santral Salımları ODTÜ MD Enerji Komisyonunda Sunum (Orhan Aytaç  MMO Enerji Çalışma Grubu Üyesi, ODTÜ MD Enerji Komisyonu Üyesi 11.12.2018)

Kamu Yönetimi, Qua Vadimus  21 Yüzyıl İçin Planlama 2018 Güz Konferansları UMAG  (Dr. Ozan Zengin Öğretim Üyesi SBF 8.12.2018 )

-Türkiye Rüzgar Enerjisinde Gelişmeler TUREB Türkiye Rüzgar Enerjisi Birliği (Mustafa  Serdar Ataseven Yönetim Kurulu Başkanı 13 .11.2018)

– Türkiye Güneş Enerjisi Sektöründe Gelişen Yaşanan Gelişmeler ve Fırsatlar GÜNDER Uluslar Arası Güneş Enerjisi Topluluğu Türkiye Bölümü (Kutay Kaleli Yönetim Kurulu Başkanı  09.10.2018)

– TÜİK İstatistiklerine Göre AR-GE’de Son Durum ODTÜ MD Enerji Komisyonunda Sunum (Erdinç Tezcan Makina Y Mühendisi ODTÜ MD Enerji Komisyonu Dönem Başkanı Kasım 2018)

-Yenilenebilir Enerji Üretim Kooperatifleri T.C. Ticaret Bakanlığı Kooperatifçilik Genel Müdürlüğü (EKİM 2018)