Hakkımızda

BAŞLARKEN,
Odamız, meslek alanlarıyla ilgili bir çok konuda olduğu gibi enerji alanında da, ülkemizde uygulanan enerji politikalarını irdeleyen kongre, sempozyum, panel, konferans vb. etkinlikler gerçekleştirmekte, raporlar yayımlamakta; dergi ve bültenlerinde konu ile ilgili yazılara geniş yer vermektedir.
TMMOB Makina Mühendisleri Odası bünyesinde 2007 yılından beri faaliyet gösteren “Enerji Çalışma Grubu”; enerji, enerji kaynakları, enerji politikaları ve uygulamaları vb. konularda ülke, toplum, meslek ve meslektaş çıkarlarını gözeterek kapsamlı çalışmalar yapmaktadır. MMO üyelerinin yanı sıra diğer meslek branşlarındaki MMO dostu uzmanlar da, Enerji Çalışma Grubunun çalışmalarında yer almakta ve katkı koymaktadır. Odamız üyelerinin enerji ile ilgili konularda; bilimsel, teknik ve mesleki gelişmeleri için çok sayıda konferans, seminer, sempozyum ve kongrenin düzenlenmesinde ve gerçekleştirilmesinde; Enerji Çalışma Grubunun önemli katkıları olmuştur.
Odamızın, TMMOB ve TMMOB’ye bağlı diğer Odaların, ETKB ve enerji alanındaki kamu kurumların ve toplum yararını gözeten demokratik kitle örgütlerinin; enerji ile ilgili çalışmalarını ve etkinliklerini duyurmak, Oda üyelerinin yanı sıra, enerjiyle ilgili konularda çalışan ve ilgi duyan herkesin, enerji politikaları ve uygulamaları ilgili olarak; Odamızca kamuoyuna yapılan açıklamalara, ilgili kurum ve kuruluşlara bildirilen Oda görüşlerine, enerji ile ilgili olarak hazırlanan Oda ve TMMOB Raporlarına ve kamu kuruluşlarının yayınlarına kolayca erişilebilmesi için; Oda Yönetim Kurulunun 24.07.2018 tarihli ve 1135 sayılı kararıyla; TMMOB Makina Mühendisleri Odası Enerji Çalışma Grubu öncülüğünde; Enerji Köşesi web sayfası oluşturulmuştur.
Bilgilerinize sunuyor, amatör bir ruhla başlayan bu çabanın daha etkin ve işlevsel olması için görüş ve önerilerinizi enerji@mmo.org.tr eposta adresine bildirmenizi diliyoruz.

TMMOB MAKİNA MÜHENDİSLERİ ODASI
ENERJİ ÇALIŞMA GRUBU