DOĞALGAZ, SOBA, ŞOFBEN, BACA ZEHİRLENMELERİNE KARŞI KAMUSAL DENETİM DEVREYE SOKULARAK TİTİZLİKLE UYGULANMALIDIR

Bilindiği üzere her yıl soba, şofben, kombi ve bu cihazların bacalarından kaynaklanan karbon-monoksit zehirlenmesi sonucu birçok yurttaşımız yaşamını kaybetmektedir.  En son dört gün önce İstanbul Fatih‘te bir otelde kombi bacasından gaz sızması sonucu 23 kişi zehirlenerek hastaneye kaldırılmış; önceki gece de Zeytinburnu‘nda bir evde, 5 yabancı uyruklu kişi şofben kaynaklı olarak karbon-monoksit zehirlenmesi sonucu yaşamını […]

devamı
Tarih: Temmuz 20, 2018, kategoriler: Basın haberleri Yazar:

ELEKTRİK VE DOĞALGAZA YAPILAN ZAMLARI ÖNÜMÜZDEKİ AYLARDA YENİLERİ İZLEYECEKTİR

Bu İktidar Döneminde Konutlarda Doğalgaz Fiyatı Yüzde 208 Oranında Artmıştır. Son Bir Yıldaki Artış Oranı Yüzde 53,8`dir. Elektrik ve Doğalgaza Yapılan Zamları Önümüzdeki Aylarda Yenileri İzleyecektir. Temel Bir Hak Olan Enerjiden Yararlanma Olanağı Yoksul ve Düşük Gelirli Halk Kesimleri İçin Ortadan Kalkmaktadır. Doğalgaza zam oranlarında rekor “Enerji fiyatlarının artmadığı” gibi gerçek dışı ifadeleri sıkça kullanan […]

devamı
Tarih: Temmuz 20, 2018, kategoriler: Basın haberleri Yazar:

GÜNEŞ ÜLKESİ TÜRKİYE`NİN POTANSİYELİ DEĞERLENDİRİLMEYİ BEKLİYOR

21 Haziran Dünya Güneş Günü dolayısıyla Türkiye`nin Enerji Görünümü Oda Raporumuzda yer alan önerilerimizin özetini aşağıda kamuoyuna sunuyoruz. •    Güneş enerjisi potansiyelinin tam olarak değerlendirilebilmesi için kamu, üniversite, meslek odaları, uzmanlık dernekleri ve platformları vb. temsilcilerinin katılımıyla Güneş Enerjisi Stratejisi ve Planı hazırlanmalıdır. •    Güneş enerjisi kullanımının geliştirilmesi tartışmalarının sadece elektrik açısından ele […]

devamı
Tarih: Temmuz 20, 2018, kategoriler: Basın haberleri Yazar:

KENTSEL VE KIRSAL ÇEVRE, SANAYİ, ULAŞIM, ENERJİ POLİTİKALARI RANT VE TALANDAN ARINDIRILMALIDIR

5 Haziran Dünya Çevre Günü dolayısıyla Türkiye`yi ve dünyayı kuşatan çevre ve onunla bağıntılı önemli sorunlara, aralarındaki ilişkileri kurarak eğilmek durumundayız. Zira kapitalizmin azami kâr güdüsü ve neo liberal dönemin sermaye birikimi politikaları, toplumsal üretim gerekliliklerini, insanı ve çevreyi bir bütün olarak tahrip ederek sürmektedir. Sanayi, tarım, çevre, enerji, ulaşım, teknoloji, sağlık, işçi sağlığı-iş güvenliği, […]

devamı
Tarih: Temmuz 20, 2018, kategoriler: Basın haberleri Yazar:

ENERJİDE DIŞA BAĞIMLILIK VE ÖZELLEŞTİRME POLİTİKALARI SÜRDÜRÜLDÜKÇE YENİ ZAMLAR GELECEK, ELEKTRİK VE DOĞALGAZ FİYATLARI DAHA DA ARTACAKTIR.

Elektrik ve doğalgaz fiyatlarına yapılan zamlar, yeni zamların habercidir. Elektrik üretiminde ithal petrol türevleri, doğalgaz ve taş kömürün payı yarıdan fazladır. Uluslararası şirketlerin denetiminde olan enerji girdileri piyasalarında fiyatların artma eğiliminin sürmesi söz konusudur. Döviz kurundaki artışlar ve ithal enerji girdileri fiyatlarının artması zamlara gerekçe olarak gösterilmektedir. Bu resmin görünen yüzüdür. Resmin görünmeyen yüzünde ise […]

devamı
Tarih: Temmuz 20, 2018, kategoriler: Basın haberleri Yazar:

ÇEVRE, SANAYİ, KENT, ULAŞIM, ENERJİ POLİTİKALARI İNSANCA BİR YAŞAM EKOLOJİSİNE GÖRE DÜZENLENMELİDİR

5 Haziran Dünya Çevre Gününde dikkatler, yeryüzünün evrimine özgü gelişmelerin yanında esasen sermaye egemenliği ve dizginsiz azami kâr güdüsünün yol açtığı yanlış politikalara odaklanmalıdır. Zira yanlış teknoloji, sanayileşme, tarım, kentleşme, ulaşım, enerji ve maden politikaları ile birlikte doğal kaynaklar, ormanlar, hazine arazileri, kıyılar ve derelerin de talana açılması, yeraltı ve yerüstü su kaynaklarının kirletilmesi ile […]

devamı
Tarih: Temmuz 20, 2018, kategoriler: Basın haberleri Yazar:

MMO Başkent Doğalgaz Dağıtım AŞ’nin Rekabet Kurulu Kararı ile Satışa Onay Veren Özelleştirme Yüksek Kurulu Kararlarını Yargıya Taşıdı

Bilindiği üzere 4646 sayılı Doğalgaz Piyasası Kanunu’nun Geçici-3 üncü maddesine  (e) bendi eklenerek, Ankara’da EGO tarafından yürütülmekte olan doğalgaz dağıtım faaliyetinin özelleştirilmesi süreci başlatılmıştır. TMMOB Makina Mühendisleri Odası (MMO), önceleri Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı’nca yürütülen doğalgaz dağıtım hizmetinin özelleştirilmesi sürecine karşı başından beri bir yargı mücadelesi yürütmektedir. Bu kapsamda gerek Ankara Büyükşehir Belediye Baskanlığı’nca ve […]

devamı
Tarih: Temmuz 20, 2018, kategoriler: Basın haberleri Yazar:

ENERJİ VERİMLİLİĞİ HAFTASI

Enerji Verimliliği Haftası, Enerji Alanındaki Dışa Bağımlılığı Azaltma ve Sanayi, Bina ve Ulaşım Sektörlerindeki Tasarruf Potansiyeli Bilinci Oluşturmak İçin Değerlendirilmelidir TMMOB Makina Mühendisleri Odası, 5 Bin “Sanayi ve Bina Enerji Yöneticisi”nin ve 9 Milyon Mevcut Bina ile Tüm Yeni Yapılacak Binalara “Enerji Kimlik Belgesi”ni Düzenleyecek Olan “Enerji Kimlik Belgesi Uzmanları”nın Eğitim ve Belgelendirilmesine Yönelik Katkı […]

devamı
Tarih: Temmuz 20, 2018, kategoriler: Basın haberleri Yazar:

YENİLENEBİLİR ENERJİ KAYNAKLARI YASASI ÜZERİNE BASIN`A

Yenilenebilir Kaynaklara Dayalı Elektrik Üretiminin Desteklenmesine Yönelik Yasa ve İkincil Mevzuat; Ülke, Halk ve Kamu Çıkarları Doğrultusunda Değiştirilmelidir. Yasanın Ormanların, Doğal ve Tarihi SİT ve Koruma Alanlarının, Vasıflı Tarım Arazilerinin Yok Olmasına Yol Açabilecek Hükümleri Uygulanmamalıdır. Yasanın Enerji Üretimi ve Dağıtımının Denetimini Özel Şirketlere Devretmeyi Öngören Hükmü Hukuka Aykırıdır, Mutlaka Değiştirilmelidir. TBMM Sanayi, Ticaret, Enerji, […]

devamı
Tarih: Temmuz 20, 2018, kategoriler: Basın haberleri Yazar:

TMMOB MAKİNA MÜHENDİSLERİ ODASI ELEKTRİK DAĞITIM VE DOĞALGAZ DAĞITIM ÖZELLEŞTİRMELERİNİ YARGIYA TAŞIDI

TMMOB Makina Mühendisleri Odası (MMO); Kırklareli, Edirne, Tekirdağ illerini kapsayan bölgede faaliyet gösteren Trakya Elektrik Dağıtım AŞ; İzmir, Manisa illerini kapsayan bölgede faaliyet gösteren Gediz Elektrik Dağıtım AŞ; İstanbul ili Avrupa yakasını kapsayan bölgede faaliyet gösteren Boğaziçi Elektrik Dağıtım AŞ; Diyarbakır, Şanlıurfa, Mardin, Batman, Siirt, Şırnak illerini kapsayan bölgede faaliyet gösteren Dicle Elektrik Dağıtım AŞ‘deki […]

devamı
Tarih: Temmuz 20, 2018, kategoriler: Basın haberleri Yazar: