TMMOB MAKİNA MÜHENDİSLERİ ODASI ELEKTRİK DAĞITIM VE DOĞALGAZ DAĞITIM ÖZELLEŞTİRMELERİNİ YARGIYA TAŞIDI

TMMOB Makina Mühendisleri Odası (MMO); Kırklareli, Edirne, Tekirdağ illerini kapsayan bölgede faaliyet gösteren Trakya Elektrik Dağıtım AŞ; İzmir, Manisa illerini kapsayan bölgede faaliyet gösteren Gediz Elektrik Dağıtım AŞ; İstanbul ili Avrupa yakasını kapsayan bölgede faaliyet gösteren Boğaziçi Elektrik Dağıtım AŞ; Diyarbakır, Şanlıurfa, Mardin, Batman, Siirt, Şırnak illerini kapsayan bölgede faaliyet gösteren Dicle Elektrik Dağıtım AŞ‘deki yüzde 100 oranlarındaki kamu hisseleri ile Başkent Doğalgaz Dağıtım AŞ‘deki yüzde 80 oranındaki kamu hissesinin özelleştirilmesinin iptali için Danıştay‘da beş ayrı dava açmıştır.

Trakya, Gediz, Boğaziçi, Dicle Elektrik Dağıtım AŞ‘lerinin özelleştirme işlemlerinde;

Bu şirketlerin özelleştirme kapsam ve programına alındıklarına dair Özelleştirme Yüksek Kurulu (ÖYK) kararı bulunmadığı,
Devir işlemlerine dair İmtiyaz Sözleşmeleri imzalanmaması,
Yabancılaşma tehlikesine yönelik önleyici kısıtlama getirilmemesi,
Yatay ve dikey bütünleşme yoluyla tekelleşme ve yabancı hâkimiyetine elverişli bir modelin bulunması,
Devir ve teslim düzenlemelerinin hukuka aykırılığı,
Şirketlerin tahsili kabil alacaklarının özelleştirmelerle devri yoluyla ihale bedellerinin büyük bir kısmının karşılanabilecek olmasının kamu yararına uygun olmadığı,
gerekçeleri ve Anayasa, yasalar ve hukuka aykırılıkları nedeniyle Danıştay‘da ayrı ayrı iptal davaları açılmıştır.

Başkent Doğalgaz Dağıtım AŞ özelleştirme işlemlerinin de;

Kamu yararı ve 4046 sayılı yasanın özel amacına aykırılık oluşturması,
Özelleştirmenin mülkiyetin devri yoluyla yapılması,
İmtiyaz Sözleşmesi imzalanmaması,
BOTAŞ‘a ait olan ve Ankara‘nın yarısı kadar doğalgaz tüketen Baymina Suez Doğalgaz Yakıtlı Çevrim Santraline gaz ileten Yüksek Basınç Hattının ihale aşamasında Başkent Doğalgaz Dağıtım AŞ‘ye devrinin yapılması,
İhalenin kamu yararına sonuçlanmaması,
Yabancılaşma tehlikesine yönelik önleyici kısıtlama getirilmemesi,
Yatay bütünleşme yoluyla tekelleşme ve yabancı hâkimiyetine elverişli bir modelin bulunması,
gerekçeleri ve Anayasa, yasalar ve hukuka aykırılıkları nedeniyle Danıştay‘da iptal davası açılmıştır. Kamuoyunun bilgisine sunarız.

Ali Ekber ÇAKAR

TMMOB Makina Mühendisleri Odası

Yönetim Kurulu Başkanı

Yayına Giriş Tarihi

2010-10-19 07:30:00

Tarih: Temmuz 20, 2018, kategoriler: Basın haberleri Yazar: