ODAMIZDAN ÖZELLEŞTİRME PEŞKEŞİNE KARŞI DAVA…

TMMOB Makina Mühendisleri Odası Başkent Doğalgaz Dağıtım AŞ Özelleştirme İhalesinin Yürütmesinin Durdurulması ve İptali İstemiyle Danıştay’da Dava Açtı Dava, doğalgaz dağıtımının kamu hizmeti olduğu; bu hizmetin özelleştirmesinin özel hukuk sözleşmeleri ve mülkiyet devri yoluyla yapılamayacağı, doğalgaz fiyatlarında kentler arası uygulama farklılığı yaratılacağı ve ihale sürecindeki usulsüzlüklere dayanarak açılmıştır. Bilindiği üzere; 12.06.2007 tarihli 5669 sayılı Yasanın […]

devamı
Tarih: Temmuz 23, 2018, kategoriler: Basın haberleri Yazar:

ODAMIZ, İZGAZ ÖZELLEŞTİRMESİNE KARŞI DAVA AÇTI

TMMOB Makina Mühendisleri Odası Başkent Doğalgaz Dağıtım AŞ Özelleştirmesinin Ardından, İzmit Gaz Dağıtım AŞ (İZGAZ) Özelleştirmesine İlişkin Kocaeli Belediye Meclisi Kararı ve İhale İlanının Yürütmesinin Durdurulması ve İptali İstemiyle Danıştay’da Bir Dava Daha Açtı. Dava, İZGAZ özelleştirmesinin yasal dayanağının bulunmaması ve Anayasa’ya aykırılığı, doğalgaz dağıtımı özelleştirmesinin mülkiyet devri yoluyla yapılmasının kamu yararına ve hukuka aykırılığı […]

devamı
Tarih: Temmuz 23, 2018, kategoriler: Basın haberleri Yazar:

NÜKLEER YASA TASARISI İLE ÜLKEMİZİN ENERJİDE DIŞA BAĞIMLILIĞI BİR KEZ DAHA TESCİLLENMEKTEDİR

Makina Mühendisleri Odası Yönetim Kurulu Başkanı Emin KORAMAZ’ın, TBMM gündeminde olup görüşülen, “Nükleer Güç Santrallerinin Kurulması ve İşletilmesi ile Enerji Satışına İlişkin Kanun Tasarısı” üzerine yaptığı basın açıklaması yazının devamındadır. Bir süre önce resmi çevrelerce, 2008 veya en geç 2009 yılından başlayarak Türkiye’nin elektrik enerjisi açığıyla karşı karşıya kalacağı ve bu açığın kapatılması için 2015 […]

devamı
Tarih: Temmuz 23, 2018, kategoriler: Basın haberleri Yazar:

ELEKTRİK VE DOĞALGAZ ZAMLARINI YENİ ZAMLAR İZLEYECEKTİR

Elektrik zammı kamu gelirlerini artırmak için değil, yapılacak özelleştirmelerle TEDAŞ ve EÜAŞ’a el koyacak olan sermaye güçlerinin kârlarını güvenceye almak içindir. İddiaların aksine enerji fiyatlarına son yıllarda sürekli zam yapılmıştır. Son üç yılda doğalgaza % 77.8, kurşunsuz benzine % 37,4, motorine % 43, 6 no’lu fuel oile % 100, LPG’ye % 33, kömüre % 35 […]

devamı
Tarih: Temmuz 23, 2018, kategoriler: Basın haberleri Yazar:

ENERJİ POLİTİKALARINDA DIŞA BAĞIMLILIĞIN YARATTIĞI SONUÇLAR DEĞERLENDİRİLMELİDİR

İran’ın Doğal Gaz Sevkiyatını Kesmesi, Enerji Politikalarında Dışa Bağımlılığın Yarattığı Sonuçları Değerlendirmek ve Yanlış Politikaları Gözden Geçirmek İçin Bir İmkan Olarak Değerlendirilmelidir. Türkiye Mevcut Gaz Alım Sözleşmelerini, Alım Miktarları, Alım Fiyatları, Ödeme Şartları v.b. Kriterler Yönünden ‘Takrir-i Müzakere’ Konusu Yapmalıdır. İran’ın Türkiye’ye gaz sevkiyatını durdurması, 2006 Ocak ayında Rusya ve İran’ın, 2007 Ocak ayında da […]

devamı
Tarih: Temmuz 23, 2018, kategoriler: Basın haberleri Yazar:

ENERJİ VERİMLİLİĞİNDE YENİ BİR SAYFA AÇMAK MÜMKÜN

Odamız Yönetim Kurulu Başkanı Emin Koramaz, Enerji Verimliliği Haftası nedeniyle enerji verimliliği üzerine bir basın açıklaması yaptı. TMMOB Makina Mühendisleri Odası Yönetim Kurulu Başkanı Emin KORAMAZ: Enerji Verimliliğinde yeni bir sayfa açmak mümkündür. “Enerji Verimliliği Yasası” bu açıdan değerlendirilmeli ve sanayiden ulaşıma, kamu ve topluma dek enerji verimliliği bütünlüklü olarak uygulanmalıdır.   Elektrik İşleri Etüt […]

devamı
Tarih: Temmuz 23, 2018, kategoriler: Basın haberleri Yazar:

İRAN’IN DOĞAL GAZ SEVKİYATINI KESMESİ, ENERJİ POLİTİKALARINDA DIŞA BAĞIMLILIĞIN YARATTIĞI SONUÇLARI

İran’ın Türkiye’ye gaz sevkiyatını durdurması, yine geçen Ocak ayında, Rusya ve İran’ın ülkemize sattığı doğalgazı azaltması nedeniyle birçok sanayi kuruluşunun gazı kesildiği, kentlerde doğalgazla ısınan milyonlarca konut soğuk tehdidiyle karşı karşıya kaldığı günleri hatırlatmıştır. Konu ile ilgili olarak Oda Yönetim Kurulu Başkanı Emin KORAMAZ‘ın yaptığı basın açıklaması yazının devamındadır. TMMOB MAKİNA MÜHENDİSLERİ ODASI Yönetim Kurulu […]

devamı
Tarih: Temmuz 23, 2018, kategoriler: Basın haberleri Yazar:

ENERJİ, ÖZELLEŞTİRME VE KÂR

Şubat ayında yaşanan Rusya–Ukrayna doğal gaz krizi ve bunun ülkemize etkileri, elektrik üretimindeki payları yüksek olmayan otoprodüktör kuruluşların yol açtığı son kriz, ülkemizde izlenen enerji politikalarının köktenci bir tarzda gözden geçirilmesini gerektirmektedir. Zira yaşanan tüm sorunların temel nedeni, dışa bağımlı, yerli kaynak kullanımını reddeden eneji politikaları ile bir kamu hizmeti olan enerjinin tamamen ticarileştirilmesi, serbestleştirilmesi […]

devamı
Tarih: Temmuz 23, 2018, kategoriler: Basın haberleri Yazar:

% 7.65’LİK DOĞAL GAZ ZAMMI SON DEĞİLDİR

% 7.65’LİK DOĞAL GAZ ZAMMI SON DEĞİLDİR KALICI VE KÖKLÜ ÖNLEMLER ALINMADIKÇA DOĞAL GAZ SATIŞ FİYATLARINDAKİ ARTIŞLAR DEVAM EDECEK VE BU DURUM ELEKTRIK FİYATLARINA DA YANSIYACAKTIR   Konu ile ilgili olarak Oda Yönetim Kurulu Başkanı Emin KORAMAZ’ın yaptığı basın açıklaması yazının devamındadır. BOTAŞ’ın dün doğal gaz fiyatlarına yaptığı % 7.65 oranında zamla, doğal gaz dağıtım […]

devamı
Tarih: Temmuz 23, 2018, kategoriler: Basın haberleri Yazar:

ENERJİ DARBOĞAZIYLA KARŞILAŞMAMAK İÇİN KAMUSAL PLANLAMA VE DENETİM ZORUNLUDUR

TMMOB MAKİNA MÜHENDİSLERİ ODASI Yönetim Kurulu Başkanı Emin KORAMAZ: ENERJİ ALANINDA YAŞANAN SORUNLARIN KÖKENİNDE TÜRKİYE’YE DAYATILAN ÖZELLEŞTİRME, TİCARİLEŞTİRME, SERBESTLEŞTİRME VE KAMU ÖRGÜTLENMESİNİN PARÇALANARAK ZAYIFLATILMASI BULUNMAKTADIR YALNIZCA AZAMİ KÂR GÜDÜSÜYLE DAVRANAN ÖZEL SEKTÖRE TESLİM OLUNMAMALIDIR ELEKTRİK KESİNTİLERİ VE ENERJİ DARBOĞAZIYLA KARŞILAŞMAMAK İÇİN KAMUSAL PLANLAMA VE DENETİM ZORUNLUDUR Şubat ayında yaşanan Rusya–Ukrayna doğal gaz krizi ve bunun […]

devamı
Tarih: Temmuz 20, 2018, kategoriler: Basın haberleri Yazar: