ODAMIZ, ERDEMİR ÖZELLEŞTİRMESİNİ AÇTIĞI DAVA İLE DURDURDU

ERDEMİR‘in özelleştirilmesine karşı Odamızca açılan davada, Danıştay 13. Dairesi‘nce; Rekabet Kurulu‘nun ERDEMİR‘in devrine izin verdiği Kararını 7 kişiyle alması gerekirken, Yasa‘ya aykırı olarak 8 kişi toplanarak aldığı gerekçesiyle, devir işlemine izin Kararı‘nın yürütmesinin durdurulmasına karar verilmiştir. Oda Yönetim Kurulu Başkanı Emin KORAMAZ‘ın, konu ile ilgili yaptığı basın açıklaması yazının devamındadır. Basına ve Kamuoyuna 10 Mayıs […]

devamı
Tarih: Temmuz 20, 2018, kategoriler: Basın haberleri Yazar:

YAŞANABİLİR BİR DÜNYA VE YAŞANABİLİR BİR TÜRKİYE ÖZLEM VE AMACI, 5 HAZİRAN DÜNYA ÇEVRE GÜNÜNDE SÜRÜYOR

05 Haziran Dünya Çevre Günü nedeniyle Odamız Yönetim Kurulu Sekreteri Ali Ekber ÇAKAR‘ın yaptığı basın açıklaması yazının devamındadır. Basına ve Kamuoyuna 5 Haziran 2006 Yaşanabilir Bir Dünya ve Yaşanabilir Bir Türkiye Özlem ve Amacı, 5 Haziran Dünya Çevre Gününde Sürüyor Sanayileşme ile Çevre Politikaları Arasında Uyum Mümkündür Dünyanın Ekolojik Dengelerinin Sarsılmasının Faturası Sanayileşmeye Değil, Yanlış […]

devamı
Tarih: Temmuz 20, 2018, kategoriler: Basın haberleri Yazar:

GÜNEŞ ENERJİSİ DAHİL YENİ VE YENİLENEBİLİR ENERJİ KAYNAKLARININ KULLANIMINA İLİŞKİN POLİTİKALAR

21 Haziran kuzey yarım kürede güneş ışığından en uzun yararlanılan gün olması itibarıyla Uluslararası Güneş Enerjisi Topluluğu (ISES) tarafından “Dünya Güneş Günü” olarak ilan edilmiş ve bu çerçevede dünyada çeşitli etkinliklerle kutlanmaktadır. Konu ile ilgili olarak Oda Yönetim Kurulu Başkanımız Emin KORAMAZ‘ın yaptığı basın açıklaması yazının devamındadır. Basına ve Kamuoyuna 20.06.2006   “21 HAZİRAN DÜNYA […]

devamı
Tarih: Temmuz 20, 2018, kategoriler: Basın haberleri Yazar:

ULUSAL ENERJİ POLİTİKASI OLUŞTURULARAK YERLİ VE YENİLENEBİLİR ENERJİ KAYNAKLARIMIZ KULLANILMALIDIR

Ukrayna hattında yaşanan bir sorun açıkça ülkemizi de etkileyecek ve enerji alanında sorunlarla karşılaşılabilecektir. Yetkililerin “sorun yaşamayız çünkü biz gazı mavi akımdan alıyoruz” açıklamaları gerçekleri yansıtmamaktadır. Bu günlerde yaşanan doğalgaz krizi bize bir kez daha ulusal bir enerji politikası oluşturularak yerli ve yenilenebilir enerji kaynaklarımızın kullanılmasının önemini göstermiştir. Oda Yönetim Kurulu Başkanı Emin KORAMAZ‘ın, konu […]

devamı
Tarih: Temmuz 20, 2018, kategoriler: Basın haberleri Yazar:

DOĞALGAZDA YAŞANAN KRİZİN SORUMLUSU YILLARDIR DIŞA BAĞIMLI ÇARPIK POLİTİKALAR UYGULAYAN SİYASAL İKTİDAR

“Türkiye Mevcut Gaz Alım Sözleşmelerini, Alım Miktarları, Alım Fiyatları, Ödeme Şartları vb. Kriterler Yönünden “Takrir-i Müzakere” Konusu Yapmalıdır.” “Enerji Sorunu Kamusal Çıkarları Gözeten Bir Planlamayla ve Yerli, Yeni ve Yenilenebilir Enerji Kaynaklarının Kullanımıyla Çözülür.” OYK Başkanımız Emin KORAMAZ‘ın konu ile ilgili yaptığı basın açıklaması yazının devamındadır. Elektrik enerjisi üretiminin büyük ölçüde doğal gaza dayandırılmasına yönelik […]

devamı
Tarih: Temmuz 20, 2018, kategoriler: Basın haberleri Yazar:

ERDEMİR ÖZELLEŞTİRMESİNE YÖNELİK İHALENİN ONAYINA İLİŞKİN ÖZELLEŞTİRME YÜKSEK KURULU KARARI…

Odamız kamu, ülke ve toplum yararını açık bir şekilde göz ardı eden Ereğli Demir ve Çelik Fabrikaları TAŞ sermayesindeki kamu hissesinin, 04.10.2005 tarihinde yapılan ihaleyle blok satışına onay veren 01.12.2005 tarih ve 2005/140 sayılı ÖYK Kararının İPTALİ ve dava konusu işlem hakkında YÜRÜTMENİN DURDURULMASI istemiyle Danıştay’da dava açmıştır. Oda Başkanımız Emin KORAMAZ‘ın yaptığı basın açıklaması […]

devamı
Tarih: Temmuz 20, 2018, kategoriler: Basın haberleri Yazar:

ERDEMİR HALKINDIR! SATILAMAZ!

ERDEMİR, bir dünya şirketi olarak yurt dışındaki güçlü demir-çelik firmalarının ağızlarını sulandırmaktadır. Son günlerde ülkemizin temel direği olan, yaşamsal öneme sahip kurumlarının bir bir elden çıkarılmasının arkasında uluslararası sermayenin çıkarları ve IMF’nin direktifleri bulunmaktadır. Tüm emek güçlerini özelleştirmelerin durdurulması ve ERDEMİR‘in satışının iptali için birlikte mücadele etmeye çağırıyoruz. TMMOB MAKİNA MÜHENDİSLERİ ODASI Yönetim Kurulu Yayına […]

devamı
Tarih: Temmuz 20, 2018, kategoriler: Basın haberleri Yazar:

YAŞANABİLİR BİR DÜNYA VE YAŞANABİLİR BİR TÜRKİYE ÖZLEMİ 5 HAZİRAN DÜNYA ÇEVRE GÜNÜNDE SÜRÜYOR

Yaşanabilir Bir Dünya ve Yaşanabilir Bir Türkiye Özlemi 5 Haziran Dünya Çevre Gününde Sürüyor 5 Haziran “Dünya Çevre Günü”, 1972 yılından bu yana çeşitli etkinliklerle insan ile çevre, çevre ve doğa ile ekonomi arasındaki ilişkilerin gündeme getirildiği bir gün olarak anılmaktadır. Ancak çevre sorunlarının yoğunluğu, konuyu yalnızca bir günde ele almanın ötesinde ve ciddi politikaların […]

devamı
Tarih: Temmuz 20, 2018, kategoriler: Basın haberleri Yazar:

KENTSEL-KIRSAL ÇEVRE, SANAYİ, ULAŞIM, ENERJİ POLİTİKALARI RANT YAĞMASINDAN ARINDIRILMALIDIR

5 Haziran Dünya Çevre Günü dolayısıyla, çevre ve onunla bağıntılı konuların arasındaki ilişkilerin görülmesi önem taşımaktadır. Zira çevre ile sanayi, teknoloji, kent, tarım, enerji, su, ulaşım, sağlık, işçi sağlığı-iş güvenliği, eğitim ve birçok alan arasında doğrudan ve dolaylı bağlar bulunmaktadır. Kapitalizmin azami kâr güdüsü ve neoliberal dönemin sermaye birikimi politikaları, insan yaşamını ve çevreyi tahrip […]

devamı
Tarih: Temmuz 20, 2018, kategoriler: Basın haberleri Yazar:

ONUNCU KALKINMA PLANI (2014–2018), GERÇEK BİR KALKINMA PLANININ TAŞIMASI GEREKEN PLANLAMA, YATIRIM, KALKINMA ÖĞELERİNDEN YOKSUNDUR

Planda yer alan makroekonomik göstergelerde; 2014–2018 dönemi dünya GSYH ortalama yıllık artışları, gelişmiş ekonomiler için % 2,5 gelişmekte olan ekonomiler içinse % 6,0 olarak belirtilmiştir. Oysa her iki ülkeler grubuna dair gerçek durum, öngörülen rakamların altında kalınacağını göstermektedir. Dünyadaki sosyal ve politik gelişmeler, işsizlik eğilimleri ve uluslararası kuruluşların verileri bu yaklaşımımızı desteklemektedir. Planda ülkemizde kişi […]

devamı
Tarih: Temmuz 20, 2018, kategoriler: Basın haberleri Yazar: