% 7.65’LİK DOĞAL GAZ ZAMMI SON DEĞİLDİR

% 7.65’LİK DOĞAL GAZ ZAMMI SON DEĞİLDİR
KALICI VE KÖKLÜ ÖNLEMLER ALINMADIKÇA
DOĞAL GAZ SATIŞ FİYATLARINDAKİ ARTIŞLAR DEVAM EDECEK VE BU DURUM ELEKTRIK FİYATLARINA DA YANSIYACAKTIR

 

Konu ile ilgili olarak Oda Yönetim Kurulu Başkanı Emin KORAMAZ’ın yaptığı basın açıklaması yazının devamındadır.
BOTAŞ’ın dün doğal gaz fiyatlarına yaptığı % 7.65 oranında zamla, doğal gaz dağıtım şirketlerine satış fiyatlarında yıl başından bu yana yapılan artış oranı % 21.28’e ulaşmıştır. 2005 başından bu yana yapılan zamların oranı ise % 52.36’dır.
Bugün BOTAŞ’ın dağıtım şirketlerine gaz satış fiyatı beher metreküp için ÖTV dahil 0.428119 YTL’dir. Bu rakama dağıtım şirketlerinin birim hizmet ve amortisman bedelleri ve % 18 KDV eklendiğinde Ankara, İstanbul, İzmit v.b. kentlerde, tüketicilerin konutları için gaz alış fiyatları 0.600000 YTL’ye ulaşmış olacaktır.
BOTAŞ’ın gaz alış fiyatları dünya petrol fiyatlarına endekslidir. Bugün varili 70 doları geçen petrol fiyatlarında yükselişe paralel olarak, doğal gaz fiyatları da yükselecektir. Yapılan % 7.65 oranındaki zamma rağmen, 0.407119 YTL’lik satış fiyatı, resmen açıklanmasa da, BOTAŞ’ın 260-290 dolar/1000 m³ aralığında olduğu tahmin edilen gaz alış fiyatları ve işletme giderlerinin altındadır ve bu zamma rağmen, bu fiyatlarla satış BOTAŞ’ın zararınadır. Dolayısıyla doğal gaz satış fiyatlarındaki artışlar devam edecektir. Kalıcı ve köklü önlemler alınmadığı müddetçe doğal gaz fiyatlarındaki artışlar elektrik fiyatlarına da yansıyacaktır.
Sorunun çözümü için:
• Doğal gaz temin anlaşmaları yeniden görüşme konusu yapılmalı ve bu anlaşmalardaki Türkiye aleyhine hükümler iptal edilene kadar görüşmeler sürdürülmeli,
• Enerji politikalarında doğal gaza aşırı bağımlılık azaltılmalı,
• Gaz temininde Rusya’ya aşırı bağımlılık, arz kaynakları çeşitlendirilerek giderilmeli,
• Yurt içinde doğal gaz ve petrol aramaları ve yerli üretimin artırılması hedeflenmeli,
• Pırlantaya % 0 KDV uygulanan ülkemizde temel bir ihtiyaç maddesi olan doğal gaza uygulanan KDV düşürülmeli, ÖTV kaldırılmalı,
• Elektrik üretimi içinde doğal gazın % 45’lere ulaşan payı düşürülmeli, yerli linyitin payı yükseltilmeli,
• Enerji üretiminde başta su, rüzgar ve jeotermal olmak üzere yerli, yeni ve yenilenebilir kaynaklara ağırlık verilmelidir.

TMMOB
MAKİNA MÜHENDİSLERİ ODASI
Yönetim Kurulu Başkanı
Emin KORAMAZ

Yayına Giriş Tarihi

2016-09-28 07:30:00

Tarih: Temmuz 23, 2018, kategoriler: Basın haberleri Yazar: