“TÜRKİYE’NİN DOĞAL GAZ TEMİN VE TÜKETİM POLİTİKALARININ DEĞERLENDİRİLMESİ” ODA RAPORU AÇIKLANDI

TMMOB Makina Mühendisleri Odası Yönetim Kurulu Başkanı Emin KORAMAZ’ın, Oda Enerji Çalışma Grubu tarafından hazırlanan “Türkiye’nin Doğal Gaz Temin ve Tüketim Politikalarının Değerlendirilmesi” Oda Raporu üzerine verdiği özet bilgi ve bazı satır başı değerlendirmeleri aşağıda kamuoyunun bilgisine sunulmaktadır. Türkiye‘nin enerji ve ekonomi politikalarında son derece kritik bir durum yaşanmaktadır. Enerji ithalatı için 2006 yılında 28,7, […]

devamı
Tarih: Temmuz 23, 2018, kategoriler: Basın haberleri Yazar:

5 HAZİRAN DÜNYA ÇEVRE GÜNÜ SANAYİ, ULAŞIM, ENERJİ VE ÇEVRE POLİTİKALARI HAKKINDA UYARICI OLMALIDIR!

5 Haziran Dünya Çevre Günü Yanlış Sanayi, Kent, Ulaşım, Enerji ve Çevre Politikaları Hakkında Uyarıcı Olmalıdır! Atmosferdeki karbondioksit oranının artışı, ozon tabakasındaki delik, iklim değişiklikleri, kuraklık, seller, cilt kanseri artışı, nükleer ve endüstriyel kirlilik, sulardaki yaşamın zarar görmesi, su kaynaklarının aşırı kullanımı ve kirlenmesi, ormansızlaşma, tarım alanlarındaki verimliliğin azalması, sağlıksız kentleşme, ranta dayalı plansız yapılaşma […]

devamı
Tarih: Temmuz 23, 2018, kategoriler: Basın haberleri Yazar:

DANIŞTAY ERDEMİR ÖZELLEŞTİRMESİNDE SATIŞA ONAY VEREN ÖZELLEŞTİRME YÜKSEK KURULU KARARINI İPTAL ETTİ

ERDEMİR Özelleştirmesiyle İlgili Yüksek Yargı Kararları  “Özelleştirme Aceleciliği”ne “Dur” Demektedir Danıştay’ın Bu Kararı ile ERDEMİR’in Devri Yasal Dayanaktan Bir Kez Daha Yoksun Kalmıştır Bilindiği üzere ERDEMİR’in özelleştirilmesi sürecinde Rekabet Kurulu Kararı’nın devire izin veren kararına karşı Odamızca açılan davada, sözkonusu izin kararının önce  yürütmesi durdurulmuş, yapılan yargılama sonunda da iptaline karar verilmiştir. Danıştay 13. Dairesi’nce […]

devamı
Tarih: Temmuz 23, 2018, kategoriler: Basın haberleri Yazar:

ODAMIZDAN ÖZELLEŞTİRME PEŞKEŞİNE KARŞI DAVA…

TMMOB Makina Mühendisleri Odası Başkent Doğalgaz Dağıtım AŞ Özelleştirme İhalesinin Yürütmesinin Durdurulması ve İptali İstemiyle Danıştay’da Dava Açtı Dava, doğalgaz dağıtımının kamu hizmeti olduğu; bu hizmetin özelleştirmesinin özel hukuk sözleşmeleri ve mülkiyet devri yoluyla yapılamayacağı, doğalgaz fiyatlarında kentler arası uygulama farklılığı yaratılacağı ve ihale sürecindeki usulsüzlüklere dayanarak açılmıştır. Bilindiği üzere; 12.06.2007 tarihli 5669 sayılı Yasanın […]

devamı
Tarih: Temmuz 23, 2018, kategoriler: Basın haberleri Yazar:

ODAMIZ, İZGAZ ÖZELLEŞTİRMESİNE KARŞI DAVA AÇTI

TMMOB Makina Mühendisleri Odası Başkent Doğalgaz Dağıtım AŞ Özelleştirmesinin Ardından, İzmit Gaz Dağıtım AŞ (İZGAZ) Özelleştirmesine İlişkin Kocaeli Belediye Meclisi Kararı ve İhale İlanının Yürütmesinin Durdurulması ve İptali İstemiyle Danıştay’da Bir Dava Daha Açtı. Dava, İZGAZ özelleştirmesinin yasal dayanağının bulunmaması ve Anayasa’ya aykırılığı, doğalgaz dağıtımı özelleştirmesinin mülkiyet devri yoluyla yapılmasının kamu yararına ve hukuka aykırılığı […]

devamı
Tarih: Temmuz 23, 2018, kategoriler: Basın haberleri Yazar:

NÜKLEER YASA TASARISI İLE ÜLKEMİZİN ENERJİDE DIŞA BAĞIMLILIĞI BİR KEZ DAHA TESCİLLENMEKTEDİR

Makina Mühendisleri Odası Yönetim Kurulu Başkanı Emin KORAMAZ’ın, TBMM gündeminde olup görüşülen, “Nükleer Güç Santrallerinin Kurulması ve İşletilmesi ile Enerji Satışına İlişkin Kanun Tasarısı” üzerine yaptığı basın açıklaması yazının devamındadır. Bir süre önce resmi çevrelerce, 2008 veya en geç 2009 yılından başlayarak Türkiye’nin elektrik enerjisi açığıyla karşı karşıya kalacağı ve bu açığın kapatılması için 2015 […]

devamı
Tarih: Temmuz 23, 2018, kategoriler: Basın haberleri Yazar:

ELEKTRİK VE DOĞALGAZ ZAMLARINI YENİ ZAMLAR İZLEYECEKTİR

Elektrik zammı kamu gelirlerini artırmak için değil, yapılacak özelleştirmelerle TEDAŞ ve EÜAŞ’a el koyacak olan sermaye güçlerinin kârlarını güvenceye almak içindir. İddiaların aksine enerji fiyatlarına son yıllarda sürekli zam yapılmıştır. Son üç yılda doğalgaza % 77.8, kurşunsuz benzine % 37,4, motorine % 43, 6 no’lu fuel oile % 100, LPG’ye % 33, kömüre % 35 […]

devamı
Tarih: Temmuz 23, 2018, kategoriler: Basın haberleri Yazar:

ENERJİ POLİTİKALARINDA DIŞA BAĞIMLILIĞIN YARATTIĞI SONUÇLAR DEĞERLENDİRİLMELİDİR

İran’ın Doğal Gaz Sevkiyatını Kesmesi, Enerji Politikalarında Dışa Bağımlılığın Yarattığı Sonuçları Değerlendirmek ve Yanlış Politikaları Gözden Geçirmek İçin Bir İmkan Olarak Değerlendirilmelidir. Türkiye Mevcut Gaz Alım Sözleşmelerini, Alım Miktarları, Alım Fiyatları, Ödeme Şartları v.b. Kriterler Yönünden ‘Takrir-i Müzakere’ Konusu Yapmalıdır. İran’ın Türkiye’ye gaz sevkiyatını durdurması, 2006 Ocak ayında Rusya ve İran’ın, 2007 Ocak ayında da […]

devamı
Tarih: Temmuz 23, 2018, kategoriler: Basın haberleri Yazar:

ENERJİ VERİMLİLİĞİNDE YENİ BİR SAYFA AÇMAK MÜMKÜN

Odamız Yönetim Kurulu Başkanı Emin Koramaz, Enerji Verimliliği Haftası nedeniyle enerji verimliliği üzerine bir basın açıklaması yaptı. TMMOB Makina Mühendisleri Odası Yönetim Kurulu Başkanı Emin KORAMAZ: Enerji Verimliliğinde yeni bir sayfa açmak mümkündür. “Enerji Verimliliği Yasası” bu açıdan değerlendirilmeli ve sanayiden ulaşıma, kamu ve topluma dek enerji verimliliği bütünlüklü olarak uygulanmalıdır.   Elektrik İşleri Etüt […]

devamı
Tarih: Temmuz 23, 2018, kategoriler: Basın haberleri Yazar:

İRAN’IN DOĞAL GAZ SEVKİYATINI KESMESİ, ENERJİ POLİTİKALARINDA DIŞA BAĞIMLILIĞIN YARATTIĞI SONUÇLARI

İran’ın Türkiye’ye gaz sevkiyatını durdurması, yine geçen Ocak ayında, Rusya ve İran’ın ülkemize sattığı doğalgazı azaltması nedeniyle birçok sanayi kuruluşunun gazı kesildiği, kentlerde doğalgazla ısınan milyonlarca konut soğuk tehdidiyle karşı karşıya kaldığı günleri hatırlatmıştır. Konu ile ilgili olarak Oda Yönetim Kurulu Başkanı Emin KORAMAZ‘ın yaptığı basın açıklaması yazının devamındadır. TMMOB MAKİNA MÜHENDİSLERİ ODASI Yönetim Kurulu […]

devamı
Tarih: Temmuz 23, 2018, kategoriler: Basın haberleri Yazar: