ENERJİ VERİMLİLİĞİ HAFTASI

Enerji Verimliliği Haftası, Enerji Alanındaki Dışa Bağımlılığı Azaltma ve Sanayi, Bina ve Ulaşım Sektörlerindeki Tasarruf Potansiyeli Bilinci Oluşturmak İçin Değerlendirilmelidir TMMOB Makina Mühendisleri Odası, 5 Bin “Sanayi ve Bina Enerji Yöneticisi”nin ve 9 Milyon Mevcut Bina ile Tüm Yeni Yapılacak Binalara “Enerji Kimlik Belgesi”ni Düzenleyecek Olan “Enerji Kimlik Belgesi Uzmanları”nın Eğitim ve Belgelendirilmesine Yönelik Katkı […]

devamı
Tarih: Temmuz 20, 2018, kategoriler: Basın haberleri Yazar:

YENİLENEBİLİR ENERJİ KAYNAKLARI YASASI ÜZERİNE BASIN`A

Yenilenebilir Kaynaklara Dayalı Elektrik Üretiminin Desteklenmesine Yönelik Yasa ve İkincil Mevzuat; Ülke, Halk ve Kamu Çıkarları Doğrultusunda Değiştirilmelidir. Yasanın Ormanların, Doğal ve Tarihi SİT ve Koruma Alanlarının, Vasıflı Tarım Arazilerinin Yok Olmasına Yol Açabilecek Hükümleri Uygulanmamalıdır. Yasanın Enerji Üretimi ve Dağıtımının Denetimini Özel Şirketlere Devretmeyi Öngören Hükmü Hukuka Aykırıdır, Mutlaka Değiştirilmelidir. TBMM Sanayi, Ticaret, Enerji, […]

devamı
Tarih: Temmuz 20, 2018, kategoriler: Basın haberleri Yazar:

TMMOB MAKİNA MÜHENDİSLERİ ODASI ELEKTRİK DAĞITIM VE DOĞALGAZ DAĞITIM ÖZELLEŞTİRMELERİNİ YARGIYA TAŞIDI

TMMOB Makina Mühendisleri Odası (MMO); Kırklareli, Edirne, Tekirdağ illerini kapsayan bölgede faaliyet gösteren Trakya Elektrik Dağıtım AŞ; İzmir, Manisa illerini kapsayan bölgede faaliyet gösteren Gediz Elektrik Dağıtım AŞ; İstanbul ili Avrupa yakasını kapsayan bölgede faaliyet gösteren Boğaziçi Elektrik Dağıtım AŞ; Diyarbakır, Şanlıurfa, Mardin, Batman, Siirt, Şırnak illerini kapsayan bölgede faaliyet gösteren Dicle Elektrik Dağıtım AŞ‘deki […]

devamı
Tarih: Temmuz 20, 2018, kategoriler: Basın haberleri Yazar:

ELEKTRİK DAĞITIM ŞİRKETLERİNİN ÖZELLEŞTİRİLMESİYLE İLGİLİ ODA DEKLARASYONU

Odamız, Kamusal Varlıkların ve Hizmetlerin Özelleştirmesine Karşıdır. Kamu Elektrik Dağıtım Hizmeti ve Bu Hizmeti Veren Kamu Kuruluşlarının Özelleştirilmesi, Kamusal Olanakların Özel Tekellere Altın Tepsi İçinde Sunulmasıdır. Elektrik Üretim ve Dağıtımında, Kâr ve Kazanç Garantisi Tanınan Özel Tekellerin Egemen Olmasıyla, Elektrik Fiyatları Hızla Yükselecek ve Halkın Yaşamı Güçleşecektir. 24 Ocak ekonomi kararlarının öngördüğü serbestleştirmeci neo liberal […]

devamı
Tarih: Temmuz 20, 2018, kategoriler: Basın haberleri Yazar:

TÜRKİYE’NİN GÜNEŞ ENERJİSİ POTANSİYELİ DEĞERLENDİRİLMEYİ BEKLİYOR

Ülkemiz güneş enerjisi potansiyeli açısından birçok ülkeye göre şanslı durumdadır. Yıllık ortalama güneşlenme süresi 2.640 saat (günde 7,2 saat), ortalama ışınım şiddeti ise 1311 KWh/m²–yıl’dır (günlük 3,6 KWh/m²). Türkiye’nin brüt güneş enerjisi potansiyeli 87,5 MTEP (milyon ton eşdeğer petrol) olarak belirtilmektedir. Bunun 26,5 MTEP’i ısı üretimine 8,75 MTEP’i ise elektrik enerji üretimine elverişli miktarlardır. 2008 […]

devamı
Tarih: Temmuz 20, 2018, kategoriler: Basın haberleri Yazar:

ÇEVRE, SANAYİ, KENT, ULAŞIM, ENERJİ POLİTİKALARI İNSANCA BİR YAŞAM EKOLOJİSİNİ HEDEFLEMELİDİR

5 Haziran Dünya Çevre Gününde insanlık büyük ekolojik sorunlarla karşı karşıyadır. Yeryüzü ve evrenin evrimine özgü gelişmelerin yanında sermaye egemenliği ve dizginsiz azami kâr güdüsünün belirlediği yanlış sanayileşme, teknoloji, tarım, kentleşme, ulaşım ve enerji politikaları çok büyük çevre sorunları yaratmaktadır. Doğal kaynakların sermaye ve rant yağmasına tabi olması, çevre sorunlarına ilişkin denetim ve yaptırım eksikliği, […]

devamı
Tarih: Temmuz 20, 2018, kategoriler: Basın haberleri Yazar:

ENERJİ VERİMLİLİĞİ HAFTASI, DİKKATLERİMİZİ ENERJİ ALANINDAKİ DIŞA BAĞIMLILIĞI AZALTMAYA VE SANAYİ, BİNA VE ULAŞIM SEKTÖRLERİNDEKİ TASARRUF POTANSİYELİNE YÖNELTMELİDİR!

İzlenen yanlış politikalar sonucu, kriz öncesi % 75 düzeyine ulaşan ve 2008 yılında değeri 48 milyar dolar olan enerji sektörü ithalat bağımlılığı, dünyadaki enerji fiyatlarını ülkemiz ekonomisi ve halk üzerinde önemli bir baskı unsuru haline getirmiştir. Genel enerji talebimizdeki yüksek bağımlılık yanı sıra elektrik üretiminde % 60 oranında ithalata bağımlı olan ülkemizde elektrik fiyatları sürekli […]

devamı
Tarih: Temmuz 20, 2018, kategoriler: Basın haberleri Yazar:

IV. JEOTERMAL KAYNAKLAR VE DOĞAL MİNERALLİ SULAR SEMPOZYUMU

Enerji, tüm dünyada olduğu gibi, günümüzde, ülkemizin de en başta gelen sorunları arasındadır. Artan nüfus ve teknolojik yeniliklere bağlı olarak gelişen endüstrisinin enerji gereksinimini yerli kaynaklarıyla karşılayamayan ülkemiz, enerji sorununu yoğun biçimde yaşamaktadır. Bu haliyle dışa bağımlı, arz güvenliğini sağlamak için enerji ithal eden, bundan ötürü ekonomik yükü her geçen gün artan bir ülkedir. Dolayısıyla, […]

devamı
Tarih: Temmuz 20, 2018, kategoriler: TmmobEtkinlikleri Yazar:

VI. YENİ VE YENİLENEBİLİR ENERJİ KAYNAKLARI SEMPOZYUMU

Tarih ve Saat: 21 Ekim 2011 Cuma – 13:30 – 22 Ekim 2011 Cumartesi – 13:30 Yer: KAYSERİ SONUÇ BİLDİRİSİ TMMOB Makina Mühendisleri Odasınca düzenlenen VI. Yeni ve Yenilenebilir Enerji Kaynakları Sempozyumu 21–22 Ekim 2011 tarihlerinde Kayseri Hilton Otelde; ETKB, EPDK, EİE, TÜBİTAK, Pankobirlik, Devlet Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğü, Dünya Enerji Konseyi Türk Milli Komitesi, Halk Bankası, Kalkınma Bankası, […]

devamı
Tarih: Temmuz 20, 2018, kategoriler: Etkinlikler Yazar:

İZMİR RÜZGAR SEMPOZYUMU VE SERGİSİ

Tarih ve Saat: 23 Aralık 2011 Cuma – 15:45 – 24 Aralık 2011 Cumartesi – 15:45   Yer: MMO TEPEKULE KONGRE VE SERGİ MERKEZİ / İZMİR İzmir Rüzgâr Enerjisi Sempozyumu ve Sergisi Sonuç Bildirgesi İzmir Rüzgar Enerjisi Sempozyumu ve Sergisi 23-24 Aralık 2011 tarihleri arasında Makina Mühendisleri Odası İzmir Şubesi tarafından Tepekule Kongre ve Sergi Merkezi/İZMİR`de gerçekleştirilmiştir. Sempozyum 9 […]

devamı
Tarih: Temmuz 20, 2018, kategoriler: Etkinlikler Yazar: