ODAMIZ, ERDEMİR ÖZELLEŞTİRMESİNİ AÇTIĞI DAVA İLE DURDURDU

ERDEMİR‘in özelleştirilmesine karşı Odamızca açılan davada, Danıştay 13. Dairesi‘nce; Rekabet Kurulu‘nun ERDEMİR‘in devrine izin verdiği Kararını 7 kişiyle alması gerekirken, Yasa‘ya aykırı olarak 8 kişi toplanarak aldığı gerekçesiyle, devir işlemine izin Kararı‘nın yürütmesinin durdurulmasına karar verilmiştir.

Oda Yönetim Kurulu Başkanı Emin KORAMAZ‘ın, konu ile ilgili yaptığı basın açıklaması yazının devamındadır.

Basına ve Kamuoyuna
10 Mayıs 2006

 

ERDEMİR Özelleştirmesinde
Devire İzin Veren Rekabet Kurulu Kararı’nın Yürütmesi
Danıştay 13. Dairesi Tarafından Durdurulmuştur.
Danıştay’ın Bu Kararı ile
ERDEMİR’in Devri Yasal Dayanaktan Yoksun Kalmıştır.
ERDEMİR Derhal Kamuya İade Edilmelidir.

 

ERDEMİR’in özelleştirilmesine karşı Odamızca açılan davada, Danıştay 13. Dairesi’nce; Rekabet Kurulu’nun ERDEMİR’in devrine izin verdiği Kararını 7 kişiyle alması gerekirken, Yasa’ya aykırı olarak 8 kişi toplanarak aldığı gerekçesiyle, devir işlemine izin Kararı’nın yürütmesinin durdurulmasına karar verilmiştir.
Danıştay’ın bu Kararı’yla, ERDEMİR’in devri yasal dayanaktan yoksun kalmıştır.
Danıştay 13. Dairesi’nin Kararı bir kez daha göstermiştir ki; stratejik öneme sahip, kamuya büyük gelir getiren işletme, varlık ve hizmetler yangından mal kaçırırcasına özelleştirme kapsamına alınarak bir an önce özelleştirilmelerine çalışılmakta, böylesine önemli özelleştirme süreçlerinde yürütülen işlemlerde, telafisi imkansız hatalar yapılmaktadır.
Kamuya ait tüm değerlerin önü alınamaz bir istekle özelleştirilmelerinde yürütülen işlemlerde böylesine önemli hataların yapılması; özelleştirmelerdeki aceleciliği ve dolayısıyla kamu yararına uygunluk değerlendirmesinin yeterince yapılmadığını da ortaya koyar niteliktedir.
Artık ERDEMİR, TELEKOM, TÜPRAŞ v.b. gibi ülkenin ve kamunun genelini ilgilendiren özelleştirmelerde, devir yapılmadan, bu özelleştirmelere karşı yürütülen yargı sürecinin beklenmesi, Kanuni İdare İlkesinin bir gereği olarak kabul edilmelidir.
ERDEMİR’de devir işleminin yapılmış olması, ERDEMİR özelleştirmesinin hukuka aykırılığını ortadan kaldırmamakta, Danıştay’ın yürütmeyi durdurma Kararı’nı hükümsüz kılmamaktadır.
Devirin hukuka aykırılığı yargı kararıyla tespit edilmiştir ve İdarelerin hatalı işlemlerini geri alabilmeleri genel İdare Hukuku İlkelerindendir.
Odamız, bağımsız yargının kararına saygı ve yürütmeyi durdurma işleminin derhal uygulanmasını istemektedir.

TMMOB
MAKİNA MÜHENDİSLERİ ODASI
Yönetim Kurulu Başkanı
Emin KORAMAZ

Yayına Giriş Tarihi

2016-09-26 10:45:00

Tarih: Temmuz 20, 2018, kategoriler: Basın haberleri Yazar: