16. ULUSAL SOSYAL BİLİMLER KONGRESİ GERÇEKLEŞTİRİLDİ

16. Ulusal Sosyal Bilimler Kongresi kapsamında Enerji Oturumunda  
“Türkiye Enerjide Nereye Gidiyor?” başlığıyla enerji politikaları, 
uygulamalar ve öneriler ele alındı ve değerlendirildi.

Türk Sosyal Bilimler Derneği 16. Ulusal Sosyal Bilimler Kongresi 26-28  Kasım  2019 tarihlerinde Ankara’da  ODTÜ Kongre Kültür Merkezi’nde 
yapıldı. 27 Kasım 2019 günü Kemal Kurdaş Salonunda yapılan Enerji 
Oturumunu, Odamızca düzenlenen Sanayi Kongrelerinin  düzenleme 
çalışmalarında  görev alan Prof.Dr.Aziz Konukman  yönetti.Oturumda 
“Elektrik Enerjisi Sektöründe Özelleştirme/Piyasalaştırma Uygulamaları 
ve Sonuçları” başlıklı ilk bildiriyi TMMOB Kimya Mühendisleri Odası 
Enerji Komisyonu Üyesi  Nilgün Ercan sundu. İkinci bildiri ise, TMMOB 
Makina Mühendisleri Odası Enerji Çalışma Grubu Üyesi Orhan Aytaç’ın 
sunduğu  “Özel Elektrik Şirketlerine Sağlanan Özel ve Güzel Destekler”
başlıklı bildiri  oldu.

Mehmet Kayadelen, Prof. Dr. Aziz Konukman ve  Oğuz Türkyılmaz tarafından hazırlanan Elektrik Üretiminde Toplum Yararının Gözetilmesi başlıklı çalışma ise TMMOB Makina Mühendisleri Odası Enerji Çalışma Grubu Danışmanı  Maden Mühendisi Mehmet Kayadelen tarafından sunuldu. Oturumun son  bildirisi ise Oğuz Türkyılmaz, Mehmet Kayadelen ve Prof. Dr. Aziz Konukman ortak çalışması olan Demokratik Enerji Programı Üzerine Notlar başlıklı bildiri, TMMOB Makina Mühendisleri Odası Enerji Çalışma Grubu Başkanı Oğuz Türkyılmaz tarafından sunuldu.

Oturum katılımcıların soruları ve verilen yanıtlarla sona erdi.

Türk Sosyal Bilimler Derneği 16. Ulusal Sosyal Bilimler Kongresi Enerji 
Oturumu  bildirileri ektedir.

Tarih: Aralık 12, 2019, kategoriler: Haber Yazar: