ENERJİ ÇALIŞMA GRUBU, SİNOP NÜKLEER SANTRAL PROJESİ ÜZERİNE JAPONYA BASININA KONUŞTU

Japonya’nın önde gelen TV yayıncılarından TBC (Tokyo Broadcasting Corporation); Japon şirketlerince finanse edilmesi öngörülen Sinop Nükleer Santral Projesinin geleceği hakkında Makina Mühendisleri Odası Enerji Çalışma Grubu Başkanı Oğuz Türkyılmaz ile röportaj gerçekleştirdi.

Japonya’nın önde gelen TV yayıncılarından TBC (Tokyo Broadcasting Corporation), 17 Aralık 2018 tarihinde Sinop Nükleer Güç Santrali (NGS) konusunda Enerji Çalışma Grubu Başkanı Oğuz Türkyılmaz ile röportaj yaptı. TBC Ekibi tarafından Oda Merkezi’nde gerçekleştirilen röportajın kaydında Oda Yayın Birim Sorumlusu Aylin Sıla Aytemiz, Oda Enerji Birim Sorumlusu Derya Baran ve Oda Basın Danışmanı Hülya Aydın da hazır bulundu.

TBC tarafından, Japonya liderliğinde uluslararası bir konsorsiyumun yapımını üstlendiği Sinop’taki nükleer santralin mevcut durumunun Odamız tarafından nasıl değerlendirildiği, özellikle Fukuşima kazası sonrası projenin yatırım tutarını gözden geçiren yatırımcıların maliyetin iki katından daha fazla arttığı saptamasının doğru ve gerçekçi bulunup bulunmadığı ve bu artışın olası nedenleri; Fukushima felaketinden bu yana dünyada nükleer santralların güvenlik ölçütlerinin daha yükseltilmesinden bahisle, Türkiye’de nükleer güvenlik önlemlerinin durumu ve son yıllardaki enerji politikalarında nelerin değiştiği vb. sorular sorulmuştur.

TBC’nin Sinop NGS hakkında hazırladığı belgesel içerisinde yer bulacak olan röportajda; Oğuz Türkyılmaz genel olarak enerji, özel olarak nükleer enerji politikaları ve uygulamaları ile ilgili bilgi ve belgelerin şeffaf ve erişilebilir olması gereğinin altını çizmiş, santrallarda gerekli bakım, onarım ve iyileştirme çalışmalarının yapılması halinde 150 GWh ilave elektrik üretim yapılabileceği, yapım aşamasındaki lisanslı santral projelerinin de devreye girmesi ile üretim kapasitesinin 500 GWh’a ulaşacağı, enerjinin daha verimli kullanılması ile tüketimde asgari % 25-30 tasarruf sağlanabileceğini belirtmiştir. Yakıtından teknolojisine dışa bağımlı, yatırım ve üretim maliyetleri çok yüksek olan, atık ve risk sorunları çözülmemiş, söküm maliyetleri ilk kuruluş maliyetlerini geçen nükleer santrallara ihtiyaç olmadığı vurgulanmış ve son söz olarak, Sinop nükleer güç santralının yapımından vaz geçilmesinin Türkiye’nin de Japonya’nın da hayrına olacağı söylenmiştir.

Tarih: Aralık 24, 2018, kategoriler: Haber Yazar: