TMMOB Makina Mühendisleri Odası Heyeti Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez’i makamında ziyaret etti

TMMOB Makina Mühendisleri Odası Heyeti Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez’i makamında ziyaret etti

TMMOB Makina Mühendisleri Odası (MMO) Yönetim Kurulu Başkanı Yunus Yener, Yönetim Kurulu Sayman Üyesi Bedri Tekin ve Enerji Çalışma Grubu Başkanı Oğuz Türkyılmaz’dan oluşan heyetimiz, 29 Ağustos 2018 de Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez’ i makamında ziyaret etti.

Toplantıda, Bakan Danışmanları Barış Sanlı ve Dr. Oğuz Can da hazır bulundu.
Ziyarette Oda çalışmaları başta olmak üzere, planlanan Oda etkinlikleri ve enerji konusundaki Oda Raporları hakkında bilgi verildi. Oda çalışmalarına ve Oda etkinliklerine, ETKB ve bağlı kuruluşların daha fazla katılım sağlaması hususunun da görüşüldüğü ziyarette aşağıdaki konular gündeme getirildi.

Gündeme Getirilen Konular

Görüşme kapsamında MMO heyetinin gündeme getirdiği konular şunlardır:

Enerji Verimliliği Koordinasyon Kurulu’nun Durumu (EVKK)

Enerji verimliliği çalışmalarının ülke genelinde tüm ilgili kuruluşlar nezdinde etkin olarak yürütülmesi için koordinasyonun sağlanması ve sonuçlarının izlenmesini amaçlayarak; 627 sayılı Enerji Verimliliği Kanunu ile tanımlanmış olan EVKK, 10 Temmuz 2018 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi (Kararname Numarası: 1) ile kaldırılmıştı. 2011 yılından beri her yıl en az dört kez toplanan ve TMMOB temsilcisinin de üyesi olduğu EVKK’nin faaliyetlerinin bundan sonra nasıl yürütüleceği yolundaki sorumuza Sn. Bakan, bu kurulun çalışmalarının Bakanlıkça gerçekleştirileceği yanıtını verdi.

Kapatılan Yenilenebilir Enerji Genel Müdürlüğü (YEGM.

(Enerji Verimliliği Çalışmalarında muhatap kim?)

10 Temmuz 2018 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi (Kararname Numarası:1) ile bakanlık yapıları içinde YEGM yer almadı. EİEİ’nin 2011’de kapatılmasından sonra enerji verimliliği çalışmalarını sürdüren YEGM’in de kapatılması sonrasında enerji verimliliği ile ilgili çalışmaların Bakanlığın hangi birimi eli ile yürütüleceği yönündeki sorumuzla ilgili olarak Sn. Bakan Fatih Dönmez, Yenilenebilir Enerji Genel Müdürlüğü’nün (YEGM) görevlerinin ETKB bünyesindeki Enerji İşleri Genel Müdürlüğü’ne (EİGM) devredildiğini ve hâlihazırda devam eden çalışmaların kesintiye uğramayacağını belirtti.

Elektrik Üretim Tesislerinde, Termik Santrallerde “Periyodik Kontrol” Uygulaması
Çalışma Bakanlığı ile yapılan çalışmanın benzeri bir çalışmanın Enerji Bakanlığı ile de yapılması

25 Nisan 2013 tarih ve 28628 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık ve Güvenlik Şartları Yönetmeliği çerçevesinde, iş ekipmanlarının kontrolleri, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından yetkilendirilen eğitim kuruluşlarından temel eğitim alan kişilerce yapılacaktır.

Odamız ile Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı arasında 20 Temmuz 2018 tarihinde yapılan protokol ile Odamız eğitim için yetkilendirilmiş ve bu alanda görev yapacak personele yönelik ülkenin dört bir yanında eğitimlere başlanmıştır.

Heyetimiz bu önemli ve örnek çalışmanın, başta termik santrallar olmak üzere tüm elektrik üretim tesislerinde yapılmasının sağlayacağı faydalar üzerinde durmuş ve Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile yapmış olduğumuz çalışmaya benzer bir çalışmanın ETKB ile birlikte gerçekleştirilmesi çağrısında bulundu.

Başta termik santraller olmak üzere tüm elektrik üretim tesislerindeki iş ekipmanlarının da periyodik kontrollerinin yapılması ve yine 6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu ve 25 Nisan 2013 tarih ve 28628 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık ve Güvenlik Şartları Yönetmeliği çerçevesinde Odamız ve ETKB’nin kamu ve toplum yararı amaçlı ortak çalışma yapması talebimiz ve bu konuda yapılacak her türlü çalışmada Oda alt yapısı ile de yer alarak katkı sağlamak isteğimiz de Bakanlıkça not edildi.

Termik Santrallerindeki iş ekipmanlarının periyodik kontrollerinin İş Sağlığı ve Güvenliği açısından öneminin farkında olduklarını kaydeden Sn. Fatih Dönmez, Makina Mühendisleri Odası ve Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı arasında yapılan çalışmaya benzer bir projenin ETKB ile birlikte hayata geçirilmesi için Oda tarafından yapılacak çalışmanın Bakanlığa da iletilmesini tavsiye etti.

Doğal Gaz satış Fiyatlarında Sübvansiyonların Sınırlandırılması

Son alınan kararlarla, elektrik üreten santralara satılan doğal gazın satış fiyatlarındaki sübvansiyonların sınırlanmasının Odamız tarafından olumlu bulunduğu, sanayi sektörüne yönelik sübvansiyonların da sınırlanması ve fiyat ve enerji temin desteklerinin yalnızca düşük gelir gruplarına ve enerji yoksunlarına verilmesi yolundaki Oda görüşümüz de kayda değer olarak nitelendi.

Samimi bir ortamda yapılan görüşmeler sonrası, ziyaretimiz tarafların ortak çalışma alanlarını genişletmeye dair iyi niyet temennilerini bildirmeleri ile sona erdi.

Tarih: Eylül 4, 2018, kategoriler: Haber Yazar: