Cumhurbaşkanlığının 100 günlük İcrat Programının Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Bölümü

Cumhurbaşkanlığının 100 günlük İcrat Programının Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Bölümü

1 Doğal gaz erişim imkânı sunulan vatandaş sayısının 63 milyondan 66 milyona yükseltilmesi

2 Akdeniz’de 1 derin deniz ve 1 sığ deniz sondajına başlanması

3 Ülkemizin yer altı kaynakları potansiyelinin tespit edilerek ekonomiye kazandırılması

4 Yenilenebilir enerji kaynaklı elektrik üretim kurulu gücünün artırılması

5 Madenlerimizin ülke sınırlarımız içinde işlenecek şekilde tesis kurulması kaydıyla kıymetli maden sahalarının ihale edilmesi

6 Üretim yapılmayan kömür sahalarının özel sektör tarafından işletilmesinin sağlanması

7 Denizlerde hidrokarbon aranması kapsamında; ikinci derin deniz sondaj gemisi alımı için sözleşme imzalanması

Ülkemizin elektrik enerjisi alanındaki ilk milli “Yüksek Gerilim Yüksek Güç Test Laboratuvarı”nın kurulması için sözleşme yapılması

Sürdürülebilir bir doğal gaz arz güvenliğinin sağlanması

10 Madencilik işlemlerinin elektronik ortamda hızlı ve etkin şekilde yürütülmesi için e-­Maden uygulaması tamamlanma oranının %90’a çıkarılması

11 Borlu Temizlik Ürünü Tesisinin üretim kapasitesinin yıllık 30.000 ton’a çıkarılması

12 Yerli kömür kaynaklarımızın ekonomiye kazandırılması kapsamında; Eskişehir Alpu’da yaklaşık 1.000 MW kurulu gücünde termik santral kurulması için ihaleye çıkılması

13 Yurt dışı maden arama ve işletme faaliyetlerinin hızlandırılması

14 Ülkemizin kaya gazı ve kömür kaynaklı metan gazı üretim potansiyelinin belirlenmesi 

15 Ülkemizin doğal gaz ticaret merkezi olması hedefi kapsamında; EPİAŞ bünyesinde testleri yapılan doğal gaz ticaret platformunun sanal uygulamasının sonlandırılarak gerçek uygulamaya geçilmesi

16 Geçiş sürecinin temel aşamalarının 100 gün içinde tamamlanması

17 2019 – 2023 dönemine ilişkin Stratejik plan çalışmalarının Kasım ayı sonunda tamamlanacak şekilde başlatılması

Tarih: Ağustos 9, 2018, kategoriler: Haber Yazar: