BAKANLIKLARA BAĞLI, İLGİLİ, İLİŞKİLİ KURULUŞLAR LİSTESİ, 24.7.2018

BAKANLIKLARA BAĞLI, İLGİLİ, İLİŞKİLİ KURULUŞLAR LİSTESİ, 24.7.2018

BAKANLIK

BAĞLI/İLGİLİ/İLİŞKİLİ KURULUŞ

DAYANAK

ADALET BAKANLIĞI

Türkiye insan Hakları ve Eşitlik Kurumu

2018/1 SAYILI CB GENELGESİ

Kişisel Verileri Koruma Kurumu

Adli Tıp Kurumu

4 NO’LU CB KARARNAMESİ

Ceza İnfaz Kurumlan ile Tutukevleri İşyurtları Kurumu

ÇALIŞMA, SOSYAL HİZMETLER AİLE BAKANLIĞI

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Eğitim ve Araştırma Merkezi

Mesleki Yeterlilik Kurumu

Sosyal Güvenlik Kurumu

Türkiye İş Kurumu

ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI

Türkiye Emlak Bankası A.Ş.

2018/1 SAYILI CB GENELGESİ

Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü

4 NO’LU CB KARARNAMESİ

DIŞ İŞLERİ BAKANLIĞI

Avrupa Birliği Başkanlığı

Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığı

Türk Akreditasyon Kurumu

ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR BAKANLIĞI

Nükleer Düzenleme Kurumu

Türkiye Atom Enerjisi Kurumu

Ulusal Bor Araştırma Enstitüsü

Nadir Toprak Elementleri Araştırma Enstitüsü

Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğü

GENÇLİK VE SPOR BAKANLIĞI

Spor Toto Teşkilat Başkanlığı

HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu

2018/1 SAYILI CB GENELGESİ

Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu

Sermaye Piyasası Kurulu Başkanlığı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası

Türkiye Cumhuriyeti Ziraat Bankası Anonim Şirketi

Türkiye Halk Bankası Anonim Şirketi

Türkiye Vakıflar Bankası Türk Anonim Ortaklığı

Türkiye Kalkınma Bankası A.Ş. Genel Müdürlüğü

Merkezi Finans ve İhale Birimi

Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğü

4 NO’LU CB KARARNAMESİ

Gelir İdaresi Başkanlığı

Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğü

Özelleştirme İdaresi Başkanlığı

Türkiye İstatistik Kurumu

İÇİŞLERİ BAKANLIĞI

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı

Göç İdaresi Genel Müdürlüğü

KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI

Atatürk Kültür Dil ve Tarih Yüksek Kurumu Başkanlığı

2018/1 SAYILI CB GENELGESİ

Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanlığı

4 NO’LU CB KARARNAMESİ

Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğü

Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğü

Vakıflar Genel Müdürlüğü

Türkiye Yazma Eserler Kurumu Başkanlığı

Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu

2018/2 SAYILI CB GENELGESİ

MİLLİ SAVUNMA BAKANLIĞI

Harita Genel Müdürlüğü

4 NO’LU CB KARARNAMESİ

Akaryakıt İkmal ve NATO POL Tesisleri İşletme Başkanlığı

SAĞLIK BAKANLIĞI

Türkiye İlaç ve Tıbbî Cihaz Kurumu

Türkiye Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğü

Türkiye Sağlık Enstitüleri Başkanlığı

SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI

Kalkınma Ajansları

Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı

Türk Patent ve Marka Kurumu

Türk Standartları Enstitüsü

Türkiye Bilimler Akademisi

Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu

TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI

Atatürk Orman Çiftliği Müdürlüğü

Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü

Meteoroloji Genel Müdürlüğü

Orman Genel Müdürlüğü

Türkiye Su Enstitüsü

Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu

TİCARET BAKANLIĞI

Türkiye ihracat Kredi Bankası A. Ş. Genel Müdürlüğü

2018/1 SAYILI CBK GENELGESİ

Helal Akreditasyon Kurumu

4 NO’LU CB KARARNAMESİ

ULAŞTIRMA VE ALTYAPI BAKANLIĞI

Karayolları Genel Müdürlüğü

Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü

YÜKSEKÖĞRETİM KURULU (YÖK)

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı

CUMHURBAŞKANLIĞI İLETİŞİM BAŞKANLIĞI

Türkiye Radyo Televizyon Kurumu

2018/2 SAYILI CB GENELGESİ

Tarih: Ağustos 9, 2018, kategoriler: Haber Yazar: