5 HAZİRAN DÜNYA ÇEVRE GÜNÜ’NDE DİKKATLER ÜLKEMİZDEKİ KENTSEL, KIRSAL DOĞAL ÇEVRE TAHRİBATINA YOĞUNLAŞMALIDIR

TMMOB Makina Mühendisleri Odası Yönetim Kurulu Başkanı Ali Ekber Çakar, 5 Haziran Dünya Çevre Günü dolayısıyla yazılı açıklama yaptı.

5 Haziran Dünya Çevre Günü dolayısıyla çevre ve onunla bağlantılı önemli sorunları ve aralarındaki ilişkileri görmek gerekiyor. Zira egemen sermaye birikimi politikaları ve sermaye-rant çevrelerinin azami kâr hırsı; üretimi, sanayiyi, doğal çevreyi, enerji, ulaşım, yapı, kentleşme vb. alanları olumsuz olarak etkilemekte; ülke, halk yararı ve ekolojik gereklilikler sürekli olarak dışlanmaktadır. Yaşam ve çevre bir bütün olarak tahrip edilmektedir. Bu durumun son örneği, Üretim Reform Paketi olarak lanse edilen torba yasa tasarısı ile zeytinliklerin ve meraların maden ve sanayi alanlarına dönüştürülmesi; kıyıların ve denizin doldurulması yoluyla sağlanacak yeni alanların sanayiye açılması girişimidir.

Sanayi, teknoloji, tarım, çevre, yapı, kent, enerji, madenler, doğal kaynaklar, ormanlar, hazine arazileri, kıyılar, dereler, ulaşım ve diğer alanlara yönelik politikalar, planlı toplumsal kalkınmayı dışlayıcı bir içeriğe sahiptir. Bütün bu alanlar birer sömürü-rant kaynağı olarak görülmekte; yeraltı-yerüstü su kaynakları kirletilmekte; çevre sorunları yoğunlaşmaktadır.

Bu iktidar döneminde çıkarılan onlarca yeni yasa ve yüzlerce yasa değişikliği, sömürü ve rant alanlarının genişletilmesine yöneliktir. Öyle ki bütün ülke, kentsel ve kırsal alanlar, toplu konut alanları, bütün koruma alanları, milli parklar, doğal sit alanları, meralar, yaylalar, kışlaklar birer rant alanı haline getirilmiştir.

Ülkemiz ve halkımıza çok yönlü zararlar veren bu politikaların içinde yanlış hidroelektrik santralleri (HES’ler) ve yanlış termik santral projeleri de bulunmaktadır. Enerji üretim ve dağıtımının serbestleştirilmesi ve özelleştirilmesinin birer ürünü olan bu proje ve girişimler, halkın üretim ve yaşam alanlarını tahrip eden, işçi-köylü cinayetlerine yol açan; yöresini, tarımsal üretimini, doğal çevresini korumak isteyen halktan binlerce insan aleyhine davalar açılmasına dek varmıştır.

TMMOB Makina Mühendisleri Odası, ülkenin, sanayi ve tarımın, kentsel-kırsal-doğal çevre talanının karşısında durmaya, bilim ve tekniği halkın yararına sunmaya, sanayileşme ve çevre uyumu sağlanmış planlı toplumsal kalkınma politikalarını savunmaya devam edecektir.

Ali Ekber Çakar

TMMOB Makina Mühendisleri Odası Başkanı

Yayına Giriş Tarihi

2017-06-05 07:15:00

Tarih: Temmuz 23, 2018, kategoriler: Basın haberleri Yazar: