İşte torba yasadaki enerji maddeleri

Enerji Günlüğü – Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ‘Vergi Kanunları ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanunu’ onayladı.

Kamuoyunda torba yasa olarak da bilinen 7103 sayılı ‘Vergi Kanunları ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanunu’ Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından onaylandı. Bugünkü Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Torba Yasada yenilenebilir enerji kaynakları teşvikleri, Motorlu Taşıtlar Vergisi’nde (MTV) yapılan düzenleme, baraj inşaatları için kamulaştırma ve nükleer enerji santralleri ile ilgili teşvikler ve düzenlemeler yer aldı.

Torba yasayla birlikte apartmanlar dahil olmak üzere konutların çatı ve cephelerinin yenilenebilir enerji kaynaklarına dayalı elektrik enerjisi üretimi amaçlı kullanılması teşvik edilecek. Üretilen elektrik enerjisinin ihtiyaç fazlasını son kaynak tedarik şirketine satanlar vergiden muaf esnaf kapsamında olacak.

Kanunla birlikte baraj inşası için yapılan kamulaştırmalar sonunda kamulaştırma sahasına mücavir malların sahiplerinin başvurusuyla, çevrenin ekonomik ve sosyal yönden yararlanılmasının mümkün olup olmadığı, sosyal, ekonomik veya yerleşme düzeninin bozulup bozulmadığını kurulacak komisyon inceleyecek.  İnceleme sonucu taşınmaz maldan yararlanılması mümkün değilse taşınmaz mal kamulaşacak.

TÜRK PETROL KANUNU’NDAKİ MÜCBİR SEBEPLER

Türk Petrol Kanunu’ndaki mücbir sebep tanımı genişletilecek. Doğal afet, savaş halleriyle birlikte kısmi ya da genel seferberlik hali, genel salgın hastalık, faaliyet ve yükümlülüklerin yerine getirilmesini engelleyen ve yükümlünün kendisi dışındaki nedenlerden kaynaklanan diğer benzeri hallerde petrol işlemine etkileri oranında petrol hakkı sahibinin hak ve yükümlülükleri ertelenecek.

NÜKLEER SANTRALLERİN TEŞVİKLERİ

Akkuyu NGS Projesi ve Japonya ile imzalanan nükleer enerji santrali yatırımları, Bakanlar Kurulu kararıyla yürürlüğe giren ‘Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Karar’ kapsamında öngörülen teşvik ve desteklerden yararlanabilecek.

MADENDE ÖLENLERİN YAKINLARI KAMUDA İSTİHDAM EDİLECEK

Kanuna göre, 10.06.2003 ila 13.05.2014 tarihlerinde kömür ve linyit madenlerinin yer altı işlerinde meydana gelen iş kazası sonucu ölen sigortalının eş ve çocuklarından biri, eşi ve çocuğu yoksa kardeşlerden biri olmak üzere toplam bir kişi kamu kurum ve kuruluşlarında istihdam edilecek.

OSB VE SANAYİ SİTELERİNDEKİ YATIRIMLAR KDV’DEN İSTİSNA OLACAK

OSB’ler ve küçük sanayi sitelerince yapılan ya da yaptırılan su, kanalizasyon, arıtma, doğalgaz, elektrik, haberleşme tesisleri, yol yapımı gibi altyapı yatırımları ile küçük sanayi sitelerindeki iş yeri yapımına ilişkin mal teslimi ve hizmet ifaları KDV’den istisna tutulacak. Ayrıca, doğalgaz temininin azalması ya da durmasıyla meydana gelebilecek doğalgaz açığını gidermek, sürekli ve kesintisiz doğalgaz sağlamak amacıyla uzun dönemli kontrata bağlı olmayan, anlık boru gazı ithalatı ve LNG ithalatı yapılabilecek.

MTV’DE DÜZENLEME

Motorlu Taşıtlar Vergisi Kanunu’na, “taşıtların elektrik motorlarını imal eden fabrikalarca uluslararası normlara göre tespit edilen kilovat olarak ifade olunan azami güç” ifadesi “motor gücü” tanımı olarak eklenecek. Kanunla, elektrik motorlu otomobil, kaptıkaçtı, arazi aracı ve benzeri araçlar ile elektrikli motosikletler MTV Kanunu kapsamına alınacak. Bu araçlardan muadil araçların vergi tutarının yüzde 25’i oranında vergi alınacak.  Elektrik motorlu panlevan ve motorlu karavanlar, MTV Kanunu kapsamına alınacak ve muadil araçların yüzde 25’i oranında vergilendirilecek.

Minibüs, otobüs, kamyonet, kamyon, çekici ve benzeri taşıtlardan da sadece elektrik motorlu olanlar, yaşları itibariyle vergi tutarlarının yüzde 25’i oranında vergilendirilecek.

HURDA ARACA ÖTV TEŞVİKİ

2019 yılının sonuna kadar 16 yaş ve üzeri otomobil, panelvan, münibüs, otobüs, kamyonet ve kamyonları trafikten sildiren ve bu trafikten sildirdiği aracı imha merkezlerine teslim edenlere, bu şartla ihraç edilen ya da imha edilen araç karşılığında yeni alacağı aynı cinsten araç için 10 bin TL’ye kadar ÖTV teşviki getirilecek. Araç cinslerine göre veya araçların özelliklerine göre bu 10 bin liraya kadar olan ÖTV teşvikini farklılaştırma ve farklı belirleme konusunda da Bakanlar Kurulu yetkili olacak.

Tarih: Mayıs 11, 2018, kategoriler: Basın haberleri Yazar: