Enerji Yönetici Eğitimleri

ENERJİ YÖNETİCİ EĞİTİMLERİ

Sıra Eğitimin Adı Eğitim Başlangıcı Eğitim Bitiş Tarihi Eğitim Yeri Uygulama Yeri Eğitim Türü
1 Enerji Yöneticisi 4.01.2021 15.01.2021 Kocaeli MMO – (UEM) Kocaeli 1.Modül + 2.Modül
2 Enerji Yöneticisi 11.01.2021 22.01.2021 Kocaeli MMO – (UEM) Kocaeli 1.Modül + 2.Modül
3 Enerji Yöneticisi 1.02.2021 12.02.2021 Kocaeli MMO – (UEM) Kocaeli 1.Modül + 2.Modül
4 Enerji Yöneticisi 8.02.2021 19.02.2021 Kocaeli MMO – (UEM) Kocaeli 1.Modül + 2.Modül
5 Enerji Yöneticisi 14.02.2021 24.02.2021 İstanbul MMO – (UEM) Kocaeli 1.Modül + 2.Modül
6 Enerji Yöneticisi 1.03.2021 12.03.2021 Kocaeli MMO – (UEM) Kocaeli 1.Modül + 2.Modül
7 Enerji Yöneticisi 8.03.2021 19.03.2021 Kocaeli MMO – (UEM) Kocaeli 1.Modül + 2.Modül
8 Enerji Yöneticisi 29.03.2021 9.04.2021 Kocaeli MMO – (UEM) Kocaeli 1.Modül + 2.Modül
9 Enerji Yöneticisi 19.04.2021 30.04.2021 Kocaeli MMO – (UEM) Kocaeli 1.Modül + 2.Modül
10 Enerji Yöneticisi 17.05.2021 26.05.2021 İstanbul MMO – (UEM) Kocaeli 1.Modül + 2.Modül
11 Enerji Yöneticisi 24.05.2021 4.06.2021 Kocaeli MMO – (UEM) Kocaeli 1.Modül + 2.Modül
12 Enerji Yöneticisi 7.06.2021 18.06.2021 Kocaeli MMO – (UEM) Kocaeli 1.Modül + 2.Modül
13 Enerji Yöneticisi 21.06.2021 30.06.2021 İstanbul MMO – (UEM) Kocaeli 1.Modül + 2.Modül
14 Enerji Yöneticisi 2.08.2021 11.08.2021 İstanbul MMO – (UEM) Kocaeli 1.Modül + 2.Modül
15 Enerji Yöneticisi 16.08.2021 27.08.2021 Kocaeli MMO – (UEM) Kocaeli 1.Modül + 2.Modül
16 Enerji Yöneticisi 30.08.2021 10.09.2021 Kocaeli MMO – (UEM) Kocaeli 1.Modül + 2.Modül
17 Enerji Yöneticisi 20.09.2021 1.10.2021 Kocaeli MMO – (UEM) Kocaeli 1.Modül + 2.Modül
18 Enerji Yöneticisi 27.09.2021 8.10.2021 Kocaeli MMO – (UEM) Kocaeli 1.Modül + 2.Modül
19 Enerji Yöneticisi 4.10.2021 13.10.2021 İstanbul MMO – (UEM) Kocaeli 1.Modül + 2.Modül
20 Enerji Yöneticisi 18.10.2021 29.10.2021 Kocaeli MMO – (UEM) Kocaeli 1.Modül + 2.Modül
21 Enerji Yöneticisi 1.11.2021 12.11.2021 Kocaeli MMO – (UEM) Kocaeli 1.Modül + 2.Modül
22 Enerji Yöneticisi 8.11.2021 19.11.2021 Kocaeli MMO – (UEM) Kocaeli 1.Modül + 2.Modül
23 Enerji Yöneticisi 22.11.2021 1.12.2021 İstanbul MMO – (UEM) Kocaeli 1.Modül + 2.Modül
24 Enerji Yöneticisi 6.12.2021 17.12.2021 Kocaeli MMO – (UEM) Kocaeli 1.Modül + 2.Modül
25 Enerji Yöneticisi 13.12.2021 24.12.2021 Kocaeli MMO – (UEM) Kocaeli 1.Modül + 2.Modül
26 Enerji Yöneticisi 20.12.2021 31.12.2021 Kocaeli MMO – (UEM) Kocaeli 1.Modül + 2.Modül

İçerik

27 Ekim 2011 tarihli Enerji Kaynaklarının ve Enerjinin Kullanımında Verimliliğin Artırılmasına Dair Yönetmeliğin 11. Madde 2.ve 3. Fıkrasında yer alan ve 18 Eylül 2012 tarih ve 28415 sayılı resmi gazetede yayınlanan ENERJİ VERİMLİLİĞİ EĞİTİM VE SERTİFİKALANDIRMA FAALİYETLERİ HAKKINDA TEBLİĞ`in 5. Maddesinde yer alan

“(2) Enerji yöneticisi eğitimleri Ek-2`de yer alan birinci ve ikinci eğitim modüllerinden oluşur ve aşağıda belirtilen şekilde gerçekleştirilir: 

a) Genel Müdürlük, yetkilendirilmiş kurumlar ve şirketler tarafından, Ek-2`de birinci eğitim modülü olarak belirtilen konuları içerecek şekilde oluşturulan eğitim programı çerçevesinde, dersliklerde sınıf eğitimleri ve/veya Ek-3`te yer alan kılavuz çerçevesinde internet üzerinden uzaktan eğitimler düzenlenir. Bu eğitimlere katılım isteğe bağlıdır. 

b) Genel Müdürlük, yetkilendirilmiş kurumlar ve şirketler tarafından, Ek-2`de ikinci eğitim modülü olarak belirtilen konularda ön bilgi, ölçüm, deney, değerlendirme ve hesaplama gibi konuları içerecek şekilde oluşturulan eğitim programı çerçevesinde, uygulamalı eğitimler düzenlenir. Bu eğitimler, Ek-2`deki ikinci eğitim modülünde uygulamalı olarak verileceği belirtilen konuların tamamını kapsar ve toplam süresi kırk ders saatinden az olamaz. Bu eğitimler kapsamında verilecek ön bilgiler için ayrılan toplam süre, toplam eğitim süresinin dörtte birinden fazla olamaz. Bu eğitimlerin ön bilgi, değerlendirme ve hesaplama kısımları sınıf ortamında, ölçüm ve deney kısımları ise Ek-4`te belirtilen çerçevede eğitim ünitelerine ve ekipmanlarına sahip olan ve işletme koşullarında çalıştırılabilen ve Genel Müdürlük tarafından uygunluk belgesi verilmiş laboratuvar ortamında verilir. Bu eğitimlere en az otuzbeş ders saati devam etme zorunluluğu vardır. 

(6) Enerji yöneticisi eğitimler, Ek-2`de yer alan birinci eğitim modülü, derslik ortamında; ikinci eğitim modülü ise derslik ve laboratuvar ortamında verilecek şekilde birbirlerini takip edecek şekilde ardışık olarak düzenlenir.” maddesi kapsamında ENERJİ YÖNETİCİSİ EĞİTİMİ düzenlenmektedir.

Kimler Katılabilir

Yönetmelik 11. Madde 1. Fıkrası ve Tebliğin 5. Madde 1. Fıkrası gereğince

” Enerji yöneticisi eğitimlerine mühendislik alanında veya teknik eğitim fakültelerinin makine, elektrik veya elektrik-elektronik bölümlerinde en az lisans düzeyinde eğitim almış kişiler kabul edilir. Eğitime katılmak isteyenler, Ek`de yer alan kayıt formu ile Genel Müdürlüğe, yetkilendirilmiş kurumlara veya şirketlere başvurur.” 

Sertifikanın Kullanılabileceği Alanlar 

Yönetmelik 9. Madde 1. Fıkrası gereğince “Yönetimler, yıllık toplam enerji tüketimi bin TEP ve üzeri olan endüstriyel işletmelerinde, 8 inci maddede belirtilen enerji yönetimi faaliyetlerinin yürütülmesini temin etmek üzere, her bir endüstriyel işletmesindeki çalışanları arasından enerji yöneticisi sertifikasına sahip birisini enerji yöneticisi olarak görevlendirir. 

Yönetmelik 9. Madde 2. Fıkrası gereğince, 

“Toplam inşaat alanı en az yirmibin metrekare veya yıllık toplam enerji tüketimi beşyüz TEP ve üzeri olan ticari binaları ve hizmet binaları ile toplam inşaat alanı en az onbin metrekare veya yıllık toplam enerji tüketimi ikiyüzelli TEP ve üzeri olan kamu kesimi binalarının yönetimleri, bina ve tesislerinde, 8 inci maddede belirtilen enerji yönetimi faaliyetlerinin yürütülmesini temin etmek üzere, binalarındaki çalışanları arasından enerji yöneticisi sertifikasına sahip birisini enerji yöneticisi olarak görevlendirir. Çalışanları arasından görevlendirmenin mümkün olmadığı hallerde, enerji yöneticileri veya şirketler ile sözleşme yapılmak suretiyle hizmet alınır. 

Bu şekilde enerji yöneticisi sertifikası sahibi bir kişi tarafından verilebilecek hizmet, üç bina ile sınırlıdır.” 

Eğitim Şartları ve Sınav 

Tebliğ 8. Madde 1. Fıkrası gereğince Enerji yöneticisi eğitimine katılanlara sertifika verilebilmesi için bu kişilerin Genel Müdürlük tarafından yapılan veya yaptırılan merkezi sınavlara girmesi ve sınav sonucunda dördüncü fıkrada tanımlanan şekilde başarılı olunması şarttır. 

Genel Müdürlük tarafından açılacak merkezi sınavlara katılarak başarılı olunması koşulu ile katılımcılar “Enerji Yöneticisi” Sertifikasına sahip olacaklardır. Pratik eğitimlerin faydalı olabilmesi için teorik eğitimlere katılımın gerekli olduğu düşünülmektedir. Bu sebeple ilgili konu hakkında teorik bilgilerin aktarılmasını takiben uygulama ünitesi üzerinde çalışılmaktadır. Teorik eğitimlerin takibi katılımcı için yararlı olacaktır. 

Gerekli Belgeler 

2 adet fotoğraf 

Nüfus cüzdanı fotokopisi 

Noter onaylı diploma veya çıkış sureti (Fakülte Sekreterliğinden veya kamu kurum ve kuruluşlarında çalışanlar için kurumlarından alınan aslının aynıdır onaylı belgeler kabul edilir) 

Kursiyer adı-soyadı ve ” Enerji Yöneticisi Eğitim Ücreti” ibaresi belirtilerek yatırılan eğitim ücretine ilişkin dekont 

*İstenen belgelerin kursun ilk günü eksiksiz olarak getirilmesi gerekmektedir. Eksik evraklı kursiyer eğitime devam edemeyecektir. 

Eğitime Katılım 

Kursiyer adaylarının katılmak istedikleri eğitim dönemi için MMO Uygulamalı Eğitim Merkezimiz ile iletişim kurarak ön kayıt yaptırması gerekmektedir. 

Planlanan eğitim için MMO tarafından yapılacak olan ön değerlendirmeden sonra kesin liste oluşturulacak ve katılımcılara duyurulacaktır. MMO; kurslar esnasında müracaat sırasını göz önüne alarak bir liste oluşturacaksa da; nihai listede istediği katılımcıya yer verip vermemekte serbesttir. 

 Eğitime katılım, eğitim takvimine mahsuben eğitim ücretinin belirtilen tarihe kadar aşağıdaki hesaba yatırılması ile kesinleştirilecektir. 

2018 yılında enerji verimliliği konusunda eğitim faaliyeti yürüten Eğitim merkezlerimizin ilgili adres bilgileri aşağıda verilmektedir:

MMO Eğitim Merkezleri Adresleri

Eğitim Merkezi

Adres

İletişim

1 TMMOB MMO İZMİR ŞUBE MMO TEPEKULE KONGRE SERGİ VE İŞ MERKEZİ ANADOLU CAD. NO: 40 KAT:M2 BAYRAKLI – İZMİR TEL: (+90) 232 4623333 FAKS: (+90) 232 4862060

e-posta: izmir@mmo.org.tr

2 TMMOB MMO KOCAELİ ŞUBE KÖRFEZ MAH. İZZET UZUNER SK. NO:14 İZMİT – KOCAELİ TEL: (+90) 262 3246933 FAKS: (+90) 262 3226647

e-posta: kocaeli@mmo.org.tr

3 TMMOB MMO İSTANBUL ŞUBE ANADOLU YAKASI EĞİTİM MERKEZİ

YENİ SAHRA MAH. YAVUZ SELİM CAD. NO:15 KAT:2 ATAŞEHİR – İSTANBUL

TEL: (+90) 216 470 74 32

FAKS:( +90) 216 4707456

e-posta: istanbul@mmo.org.tr

MMO Uygulamalı Eğitim Merkezleri

Müfredat, Yönetmelik hükümleri gereğince teorik ve uygulamalı eğitimler kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşu olma sorumluluğumuz nedeniyle enerji yönetimi eğitimlerini İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü ve Makina Mühendisleri Odası işbirliği ile “Enerji Verimliliği Eğitim ve Uygulama Merkezi” ve ardından “TMMOB Makina Mühendisleri Odası Uygulamalı Eğitim Merkezi (UEM)” geçtiğimiz yıllarda hizmete alınmıştı. Bu merkezlerin faaliyete geçmesiyle katılımcılara daha kapsamlı labaratuvar olanakları sağlamak mümkün olmuştur.

MMO Uygulamalı Eğitim Merkezleri Adresleri

Uygulamalı Eğitim Merkezi

Adres

1

İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü (İYTE)

İYTE Kampüsü URLA / İZMİR

2

TMMOB Makina Mühendisleri Uygulamali Eğitim Merkezi (UEM)

42 Evler Sanayi Mah. Çarşı Yapı Sitesi DBlok No:22 İZMİT / KOCAELİ

İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü (İYTE) ile ortaklaşa işletilen Enerji Verimliliği Eğitim ve Uygulama Merkezi ile, TMMOB Makina Mühendisleri Odası Uygulamalı Eğitim Merkezi (UEM); enerji verimliliği hizmet sektörünün bilgi düzeyinin yükseltilmesine ve uygulama açısından yönetmelik şartlarını yerine getirmek üzere kurulmuştur. Bu tesislerdeki uygulama üniteleri, bazı EVDlerin uygulama hizmeti aldığı simülatör tipinde değil, hemen hemen gerçek uygulama şartlarına sahip üniteler olarak yapılandırılmış olup, eğitim-etüt-proje eğitimleri için yönetmelikte belirtilen kriterlerden fazlasıyla gerekli alt yapıyı sağlamaktadır.

İYTE Eğitim Üniteleri

Bu merkezler, sanayinin yoğun olduğu bölgelerde ilk enerji verimliliği uygulama merkezleri olarak sadece enerji yöneticisi eğitimi düzenlenmesinde kullanılmamakta, aynı zamanda enerji/enerji verimliliği alanındaki çeşitli eğitim ihtiyaçlarına da yanıt verebilmektedir. Ayrıca mühendislik öğrencileri de bu laboratuvar olanaklarından yararlanabilmektedir. Odamız bu merkezlerle bu bölgelerin enerji verimliliği eğitim ve uygulama üssü olmasına önemli katkıda bulunmaktadır.

TMMOB Makina Mühendisleri Odası Uygulamalı Eğitim Merkezi (UEM)-Kocaeli

Bu merkezlerde; sanayinin temel ekipmanı olan kazanların verimliliğinin nasıl artırılabileceği, fan ve pompalarda doğru motor kontrolü ile nasıl elektrik tasarrufunun yapılabileceği, buhar sistemlerinin arızalı olması durumunda büyük kayıplara yol açabilen buhar kapanlarındaki enerji verimliliğinin artırılması için imkânların tespiti, basınçlı hava sistemindeki elektrik tasarrufu önlemleri, verimli aydınlatma için kullanılabilecek lamba ve aydınlatma sistemleri, bina ve sanayideki soğutma sistemleri, fırınlar ve ısı pompası gibi enerji verimliliğinde odak olan konular, uygulamalı eğitimlerle incelenmektedir.

Kocaeli’inde yer alan Uygulamalı Eğitim Merkezimizin 360 derece görüntüsü, http://www.mmouem.org/sanaltur/ adresinde yer almaktadır.