TÜRKİYE ENERJİ GÖRÜNÜMÜ 2019 SUNUMU YAYIMLANDI

Odamız Enerji Çalışma Grubu tarafından 2010’dan bu yana, her yıl sürekli  güncellenen Türkiye Enerji Görünümü Mart 2019 Sunumu yayımlandı. 

Oda Enerji Çalışma Grubu tarafından 2010’dan bu yana, her yıl sürekli  güncellenen Türkiye Enerji Görünümü Sunumu bu sene; önceden olduğu  gibi, birincil enerji tüketimi, elektrik enerjisi üretimi, kapasite kullanımı, yakıtlar ve kaynaklar, dışa bağımlılık ve diğer konulardaki güncel verilere yer verilmiştir. Bu bilgilerin  yanı sıra elektrik enerjisi sektöründe son bir senede yaşanan gelişmelerden; kapasite mekanizması, yerli kömürden üretilen elektriğe sabit fiyatla alım garantisi verilmesi, çevre koruyucu yatırımları öteleme niyeti, YEKDEM’in amaç dışı kullanımı, YEKA’lar, enerji sektöründe alınan kredilerdeki sorunlar, Akdeniz’de doğal gaz aramaları konuları ele alınmıştır. Mevcut durumun anlatılması ve eleştirisiyle yetinilmemiş, ülke ve toplum yararı doğrultusunda çözümler içeren önerilerimiz de dile getirilmiştir.

TMMOB Makina Mühendisleri Odası Yönetim Kurulu, Türkiye Enerji Görünümü 2019 Sunumunu  hazırlayan; Enerji Çalışma Grubu  Başkanı Oğuz Türkyılmaz’a ,Üyesi Orhan Aytaç’a,Danışmanı Yusuf  Bayrak’a teşekkür eder.

Sunum MMO Enerji Köşesiden, okumak için tıklayınız.

  • PDF Belgesini İndir